Την απόφαση να αποσύρει τις τροπολογίες για την κήρυξη απεργίας, για την αποζημίωση από εργατικά ατυχήματα και την εργασία του προσωπικού των ΚΤΕΛ, λίγο πριν αυτές συζητηθούν με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, πήρε η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη προβλεπόταν να συζητηθούν οι τροπολογίες του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με:

  • Το ποσοστό της απαρτίας για συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας στις γενικές συνελεύσεις πρωτοβάθμιων σωματείων
  • Την αποζημίωση για εργατικά ατυχήματα με ευθύνη του εργοδότη
  • Τον προγραμματισμό και την παροχή εργασίας του προσωπικού των ΚΤΕΛ.

Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν θα γίνει καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να τις αποσύρει, προκειμένου να κατατεθούν εκ νέου σε επόμενο νομοσχέδιο, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις και θετικές τροποποιήσεις στις προβλέψεις τους.

Πηγές του υπουργείου Εργασίας αναφέρουν ότι με τη νέα κατάθεση των τροπολογιών θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη συζήτηση του περιεχομένου τους στη Βουλή.

Τι προέβλεπε η τροπολογία για τις απεργίες

Η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, η οποία επρόκειτο να ψηφιστεί την Τρίτη, προέβλεπε πως για την κήρυξη απεργίας απαιτείται το 50% των οικονομικά ενεργών μελών πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, ενώ με τον ισχύοντα νόμο απαιτείτο μόλις το 20%.

Ειδικά, όπως αναφέρεται στην τροπολογία, «με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ειδική απαρτία κατά τις γενικές συνελεύσεις πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε περίπτωση συζήτησης και λήψης απόφασης κήρυξης απεργίας. Ειδικότερα, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης».

Αμέσως μετά τη δημοσίευση του περιεχομένου της συγκεκριμένης τροπολογίας, έντονη ήταν η αντίδραση τόσο του ΚΚΕ, όσο και συνδικαλιστικών φορέων που ζητούσαν από τους εργαζομένους να αντισταθούν στα σχέδια της κυβέρνησης.