• Αναζήτηση
 • Αποστάσεις της ΑΑΔΕ από τις χαμηλές τιμές του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων

  Αποστάσεις από τις χαμηλές τιμές που εμφανίζονται στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων του υπουργείου Οικονομικών φαίνεται πως κρατά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με απάντηση που έστειλε στη Βουλή.

  Αποστάσεις από τις χαμηλές τιμές που εμφανίζονται στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων του υπουργείου Οικονομικών φαίνεται πως κρατά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με απάντηση που έστειλε στη Βουλή.

  Μάλιστα, για τις συγκεκριμένες τιμές, που σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζεται αξία ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας όσο 4 πακέτα τσιγάρα είχαν αντιδράσει και παράγοντες της αγοράς λέγοντας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση την ήδη ταλαιπωρημένη κτηματαγορά και οι νέες αντικειμενικές αξίες να μην έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές.

  Ειδικότερα, σύμφωνα με την απάντηση της ΑΑΔΕ, από τον Αύγουστο του 2017 θεσπίσθηκε το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο Μητρώο τηρούνται στοιχεία για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, με αποκλειστικό σκοπό την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων και την παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων.

  Τα στοιχεία κάθε μεταβίβασης συλλέγονται, κατά περίπτωση, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα Κτηματολογικά Γραφεία ή τους συμπράττοντες Συμβολαιογράφους, ενώ μέρος μόνο των στοιχείων του Μητρώου δημοσιεύεται σε διαδικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών με τρόπο που να διασφαλίζεται η ανωνυμία των εμπλεκόμενων μερών και το φορολογικό απόρρητο. Σημειώνεται δε ότι το Μητρώο αφορά μεταβιβάσεις που διενεργήθηκαν μετά την 1η Μαρτίου 2017.

  Σε σχέση με το ερώτημα περί του αν είναι πράγματι εκτεταμένη η ύπαρξη συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με σχεδόν μηδενικό τίμημα επισημαίνουμε ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή του «Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων», συνιστά μια πληροφοριακού χαρακτήρα εφαρμογή, η οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία προσφάτως και αναμένεται η εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στο υπουργείο Οικονομικών μάλλον δεν πρόκειται να δώσουν και πολύ βάση στις συγκεκριμένες τιμές.

  Τέλος, στα πλαίσια της διαρκούς αναμόρφωσης της Φορολογικής Νομοθεσίας, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, «εξετάζονται όλες οι προτάσεις που τυχόν υποβάλλονται με σκοπό την ενίσχυση της αγοράς ακινήτων και της διασφάλισης των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου, με γνώμονα την προσφορότητά τους, τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και τις δημοσιονομικές δυνατότητες του Κράτους».

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk