• Αναζήτηση
 • Εξαντλείται η φοροδοτική ικανότητα – Βουτιά στα έσοδα τον Αύγουστο λόγω ΕΝΦΙΑ και φόρου εισοδήματος

  Στο «κόκκινο» βρέθηκαν τα έσοδα του προϋπολογισμού τον Αύγουστο με αποτέλεσμα η «τρύπα» που έχει ανοίξει να φθάνει στα 1,759 δισ. ευρώ ενώ για πρώτη φορά το πρωτογενές πλεόνασμα βρέθηκε κάτω από το στόχο.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Στο «κόκκινο» βρέθηκαν τα έσοδα του προϋπολογισμού τον Αύγουστο με αποτέλεσμα η «τρύπα» που έχει ανοίξει να φθάνει στα 1,759 δισ. ευρώ ενώ για πρώτη φορά το πρωτογενές πλεόνασμα βρέθηκε κάτω από το στόχο.

  Διαμορφώθηκε στα 3,550 δις. ευρώ έναντι στόχου 3,573 δις. ευρώ.

  Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών η «τρύπα» στο 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου οφείλεται στα φορολογικά έσοδα τα οποία είναι λιγότερα κατά 944 εκατ. ευρώ και τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις που υστερούν έναντι του στόχου κατά 346 εκατ. ευρώ ενώ πάνω από το στόχο κατά 469 εκατ. ευρώ κινούνται οι επιστροφές φόρων.

  Το υπουργείο Οικονομικών αποδίδει την υποεκτέλεση κυρίως στην έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2017 (1,027δις. ευρώ), από το μήνα Σεπτέμβριο, αντί για το μήνα Αύγουστο, όπως είχε προβλεφθεί. Δηλαδή, στο στόχο των εσόδων του Αυγούστου είχαν προβλεφθεί και τα έσοδα ύψους 1 δις. ευρώ από την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ τα οποία όμως δεν εισπράχθηκαν καθώς η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ ξεκινά από το τέλος του μήνα.

  Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017:

  – Παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,265 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2,684 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 1,226 δισ. ευρώ του ΜΠΔΣ 2018-2021 για το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

  – Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3,550 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,117 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,573 δισ. ευρώ.

  Έσοδα

  – Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 31,439 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,741 δισ. ευρώ ή 5,2% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

  – Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,248 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,759 δισ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

  – Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,565 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 469 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2,096 δισ. ευρώ).
  – Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1,190 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

  Ο Αύγουστος

  Ειδικότερα, τον Αύγουστο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,123 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 1,105 δισ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021.
  Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,998 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 1,077 δισ. ευρώ.

  Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 126 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 28 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

  Οι επιστροφές εσόδων του Αυγούστου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 255 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (162 εκατ. ευρώ).

  Δαπάνες

  Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017 ανήλθαν στα 32,703 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,702 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (34,406 δισ. ευρώ).

  Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 31,121 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,183 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 201 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 120 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 60 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 329 εκατ. ευρώ.

  Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 1.438 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 296 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 114 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 57 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 35 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 70 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

  Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.583 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 519 εκατ. ευρώ.

  Ειδικά για τον μήνα Αύγουστο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.036 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 137 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.567 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 140 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 469 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 3 εκατ. ευρώ.

  H ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών:

  «Η απόκλιση των καθαρών εσόδων του κρατικού Προϋπολογισμού στο διάστημα των μηνών Ιανουαρίου-Αυγούστου κατά 1,74 δισ. ευρώ, εξηγείται από τα εξής:

  1. Τη μεταφορά της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ από το μήνα Αύγουστο στο μήνα Σεπτέμβριο (1,027 δισ. ευρώ) και

  2. Την αύξηση των επιστροφών φόρων έναντι του στόχου (469 ευρώ).

  Και οι δύο παραπάνω αιτίες της απόκλισης είναι προσωρινές και το υπουργείο Οικονομικών έχει την απόλυτη πεποίθηση ότι στο τέλος του οικονομικού έτους θα επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στόχος του 1,75%».

  Οικονομία