• Αναζήτηση
 • Ανάσα για τους δανειολήπτες η υποτίμηση του ελβετικού φράγκου

  Ανάσα για τους δανειολήπτες με ρήτρα ελβετικού φράγκου δίνει η συνεχιζόμενη ενίσχυση του ευρώ έναντι του ελβετικού νομίσματος. Μέσα στο τελευταίο εξάμηνο , η σωρευτική αντίμηση του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου διαμορφώνεται σε 7,85%, ενώ σε ετήσια βάση φθάνει το 5,34%.

  Ανάσα για τους δανειολήπτες με ρήτρα ελβετικού φράγκου δίνει η συνεχιζόμενη ενίσχυση του ευρώ έναντι του ελβετικού νομίσματος.

  Μέσα στο τελευταίο εξάμηνο , η σωρευτική αντίμηση του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου διαμορφώνεται σε 7,85%, ενώ σε ετήσια βάση φθάνει το 5,34%.

  Μάλιστα, μόνο την τελευταία εβδομάδα τα κέρδη του ευρώ έναντι του ελβετικού νομίσματος διαμορφώνονται σε 0,68%. Η υπότίμηση του ελβετικού νομίσματος σε σχέση με το ευρώ, οφείλεται σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές στην ηρεμία που επικρατεί στις παγκόσμιες αγορές η οποία περιόρισε την ζήτηση για το ελβετικό φράγκο.

  Σημειώνεται ότι η ζήτηση παραδοσιακά αυξάνεται όταν υπάρχει αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία, καθώς θεωρείται ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο.

  Οικονομία