Με το πρόγραμμα πρακτικής εμπειρίας (Internship) στην εκπαίδευση φοιτητών τηςΙατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, εγκαινιάστηκε τηνπροηγούμενη εβδομάδα η συνεργασία του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center με τονΚυπριακό Πανεπιστημιακό Οργανισμό.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στον Διεθνή Οργανισμό LaureateInternational Universities, ένα παγκόσμιο Πανεπιστημιακό οργανισμό, με έδρα τηΒαλτιμόρη των ΗΠΑ, ο οποίος αποτελείται από πέραν των 70 Πανεπιστήμιων σε 25 χώρες σε Βόρεια και Νότια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Μέση Ανατολή.

Είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο που αξιολογήθηκε από τo QS TOPUNIVERSITIES (QS StarsTM), μια διάκριση που το εντάσσει στα κορυφαίαΠανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Πρόκειται για στρατηγική συνεργασία, η οποία οδηγεί σε άμεση διασύνδεση τουΕρρίκος Ντυνάν Hospital Center με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα διεθνούς εμβέλειας.

Ηεπιλογή του ΕΝHC από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για την συμπλήρωση τηςπρακτικής εμπειρίας στην εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του,επικυρώνει το υψηλότατο επίπεδο υπηρεσιών, υποδομών και, πρωτίστως, τουΙατρικού Δυναμικού του ENHC, ενώ αποτελεί και αφετηρία για ευρύτερεςσυνεργασίες σε ένα Ακαδημαϊκό πλαίσιο.

Τον συντονισμό των προγραμμάτων πρακτικής εμπειρίας (Internships) έχει οκαθηγητής Νευροχειρουργικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και τουΑμερικανικού Πανεπιστημίου Texas A&M, διευθυντής του Β΄ ΝευροχειρουργικούΤμήματος του ENHC, κ. Βασίλειος Ζέρρης.

Ο πρώτος εκπαιδευτικός κύκλος σενοσοκομειακό περιβάλλον ολοκληρώθηκε με την εκπαίδευση δέκα φοιτητών της
Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα Καρδιολογίαςκαι Γαστρεντερολογίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισαν ο διευθυντής τουΒ΄ Καρδιολογικού Τμήματος ENHC, επίκουρος καθηγητής κ. Ηλίας Τσούγκος και οδιευθυντής του Α΄ Γαστρεντερολογικού Τμήματος, καθηγητής κ. Θεόδωρος Ροκκάς,αντίστοιχα, ενώ στους επόμενους κύκλους μαθημάτων προβλέπεται νασυμμετάσχουν και άλλες ειδικότητες.

Επισημαίνεται ότι η συμφωνία συνεργασίας του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center καιτου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ήταν η κατάληξη ενδελεχούς ελέγχου τουΕNHC σε όλα τα επίπεδα από την Ιατρική Σχολή του Κυπριακού πανεπιστημίου.

Παράλληλα, η συνεργασία παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές του ΕυρωπαϊκούΠανεπιστημίου Κύπρου να αποκτήσουν μία επιπλέον πρακτική εμπειρία πέραν απότην υποχρεωτική κλινική εκπαίδευσή τους, στη βάση των αυστηρότερων κριτηρίωνπου συνοδεύουν το πρόγραμμα σπουδών τους.

«Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο και επενδύει σεσυνεργασίες με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μετην βεβαιότητα ότι αναβαθμίζουν το γενικότερο επίπεδο των παρεχόμενωνυπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης, αλλά και το επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης της
νέας γενιάς ιατρών που προετοιμάζεται να βρει την δική της ξεχωριστή θέση.

Μεαυτές τις προσδοκίες, καλωσορίζουμε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τουςφοιτητές του…», τόνισε ο Πρόεδρος του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center κ. ΧρήστοςΣορώτος.

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Συμβουλίου τουΕυρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ Χριστόφορος Χατζηκυπριανού δήλωσε: «Ηστρατηγική αυτή συνεργασία δύο ιδρυμάτων τα οποία είναι προσηλωμένα στηνΑριστεία και στην Ποιότητα υπογραμμίζει τόσο την κοινή τους φιλοσοφία όσο και τηνθέληση τους να ανταποκριθούν με ουσιαστικό τρόπο στις πραγματικές ανάγκες τηςκοινωνίας». Ο Δρ Χατζηκυπριανού ανέφερε ότι η ευκαιρία που προσφέρεται για τουςφοιτητές της ιατρικής είναι ιδιαίτερα σημαντική και εξέφρασε την βαθιά τουικανοποίηση για το γεγονός ότι «μαζί το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center και τοΕυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κτίζουν τα θεμέλια για το μέλλον της Ιατρικήςεκπαίδευσης και της κοινωνικής φροντίδας».