Οι επιχειρηματίες σε παγκόσμιο επίπεδο υποδέχονται με θετική διάθεση το 2017 και αρχίζουν σταδιακά να ξεπερνούν την περίοδο της αβεβαιότητας.
Αυτό αναφέρει η Grant Thornton στηριζόμενη στα ευρήματα της έρευνας International Business Report (IBR).
Η έρευνα που διεξάγεται με τη συμμετοχή 2.600 επιχειρηματιών σε 37 χώρες, διαπιστώνει ότι στο τέλος του 4ου τρίμηνου του 2016, η αισιοδοξία των επιχειρηματιών ανέρχεται σε 38%. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης των 5 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2016, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 3ο τρίμηνο του 2015. Στις ΗΠΑ, η αισιοδοξία έχει αυξηθεί από 43% στο 54% και παρόμοια τάση παρατηρείται παγκοσμίως. Παρόμοιες αυξήσεις έχουν καταγράψει και δύο άλλοι πολύ μεγάλοι οικονομικοί συνασπισμοί στον κόσμο, η Κίνα (από 30% στο 46%) και η ΕΕ (από 28% στο 34%).

Στον αντίποδα, το κλίμα στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι απαισιόδοξο, με την αισιοδοξία των Ελλήνων επιχειρηματιών να ανέρχεται σε ποσοστό -56% για το 4ο τρίμηνο του 2016, το 2ο μεγαλύτερο ποσοστό απαισιοδοξίας που καταγράφεται στη χώρα μας κατά τα τελευταία δύο έτη.

Ως σημαντικότερο εμπόδιο για την ανάκαμψη των ελληνικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να αναδεικνύεται η οικονομική αβεβαιότητα (84%), ενώ ακολουθούν η έλλειψη χρηματοδότησης (58%) και η γραφειοκρατία (46%). Παρ΄όλα αυτά, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αναφέρουν ότι κατά τους επόμενους 12 μήνες θα λάβουν κάποιες πρωτοβουλίες ανάπτυξης, όπως είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων (58%), η επέκταση στο εξωτερικό (40%), η ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών (36%) και η αύξηση των επενδύσεων marketing (30%).