Ψηφίστηκε το απόγευμα από την ολομέλεια, το νομοσχέδιο «υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις».

Με το νέο νομικό πλαίσιο επανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και σε λογιστικές εταιρείες, οι όροι εγγραφής τους στο δημόσιο μητρώο, οι κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας που εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα, την εμπιστευτικότητα, αλλά και το επαγγελματικό απόρρητο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Επίσης, καθορίζονται τα ελεγκτικά πρότυπα και ανατίθεται αποκλειστικά στην ΕΛΤΕ η γενικότερη εποπτεία του συστήματος δημόσιας εποπτείας του ελεγκτικού επαγγέλματος. Η εποπτεία ενισχύεται με την ανάθεση αρμοδιοτήτων διενέργειας ερευνών και επιβολής κυρώσεων, όποτε εντοπίζονται παραβάσεις.

Με τις διατάξεις που ψηφίστηκαν, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την εφαρμογή υποχρεωτικών ελέγχων στις οικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος και περιγράφεται το θεσμικό πλαίσιο της Επιτροπής Ελέγχου, την οποία υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτει κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος.

Στη συζήτηση που προηγήθηκε, στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής κριτικής τέθηκε και η πορεία της αξιολόγησης.

«Eίμαστε η πρώτη κυβέρνηση που έπιασε τους στόχους και τους ξεπέρασε κιόλας», είπε η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου και επισήμανε ότι «χωρίς πανηγυρισμούς», πρέπει τα πράγματα να λέγονται με το όνομα τους, καθώς, παρά την κινδυνολογία της αντιπολίτευσης, σημειώνεται αύξηση της απασχόλησης κατά 232.000 άτομα, από το πρώτο τρίμηνο του 2015 έως το τρίτο τρίμηνο του 2016 και μια πτώση της ανεργίας κατά 4%.