Μνημόνιο συναντίληψης υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου ‘Ωδείον Αθηνών –1871’. Οπως ανακοίνωσε το ΥΠΠΟΑ στο μνημόνιο διαπιστώνεται η ανάγκη αναθεώρησης της σύμβασης του 1979 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ωδείου Αθηνών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίλυση των προβλημάτων που έχουν σωρευτεί επί δεκαετίες και λειτουργούν εις βάρος τόσο του Ελληνικού Δημοσίου όσο και του ιστορικού Ωδείου Αθηνών.
Σημειώνεται ότι η σύμβαση του 1979, που έχει κυρωθεί με Υπουργική Απόφαση, δεν έχει έως σήμερα εκτελεστεί από το Ελληνικό Δημόσιο, διότι δεν κατέστη δυνατόν να αποπερατώσει, ως όφειλε, με δαπάνη του το κτήριο, ούτε εκμεταλλεύεται τους χώρους που δικαιούται κατά τη σύμβαση να χρησιμοποιεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα το κτήριο, έργο του αρχιτέκτονα Ιωάννη Δεσποτόπουλου, παραμένει ημιτελές, εγκαταλελειμμένο και αναξιοποίητο σε βάρος του δημοσίου.
Μέσα από την αναθεώρηση της υφισταμένης σύμβασης, θα επιδιωχθεί να τεθούν -σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών- οι βάσεις για την διαβαθμισμένη εκπαίδευση μουσικών στην Αθήνα με παροχή δημόσιας, δωρεάν παιδείας. Πράγματι η Αθήνα είναι η μόνη πρωτεύουσα του δυτικού κόσμου που δεν διαθέτει αυτή τη δυνατότητα.
Επίσης, σχεδιάζεται η αξιοποίηση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου των εμβληματικών αλλά μέχρι και σήμερα ημιτελών κτιριακών εγκαταστάσεων του Ωδείου Αθηνών και ο εξορθολογισμός της χρηματοδότησης του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου ‘Ωδείον Αθηνών –1871’, από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΠΟΑ με την προοπτική της δημιουργίας των παραπάνω σπουδών.
Ενόψει της αναθεώρησης της σύμβασης του 1979, το Ωδείο Αθηνών θα διενεργήσει αναλυτικό διαχειριστικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεών του για τα τελευταία πέντε χρόνια, με ορκωτούς λογιστές.