Το 1ο Coding Bootcamp για επαγγελματίες ξεκινά τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Μέσα από εντατική εκπαίδευση 14 εβδομάδων (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2016) οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευθούν στον προγραμματισμό, θα πιστοποιηθούν για τις γνώσεις τους στον τομέα αυτόν και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα προσληφθούν άμεσα από εταιρείες-χορηγούς του προγράμματος ως «full-stack developers» στις γλώσσες προγραμματισμού Java και C# / .NET.
Το Coding Bootcamp αποτελεί την πρώτη δράση της Συμμαχίας για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα, μιας εθελοντικής πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανεργίας, κυρίως των νέων, μέσω της εκπαίδευσής τους σε υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες, κυρίως στον προγραμματισμό, και στην άμεση απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας σε αντίστοιχες θέσεις. Η πρώτη αυτή δράση της Συμμαχίας υλοποιείται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη CEPIS και τη HePIS.
«Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να στηρίξουμε τη νέα γενιά. Να ενθαρρύνουμε τους νέους να ακολουθήσουν το επάγγελμα του προγραμματιστή. Να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Ηρθε η ώρα να κάνουμε το άλμα ως χώρα. Η Συμμαχία των δυνάμεων της αγοράς και η επανειδίκευση των νέων είναι η λύση στο πρόβλημα της ανεργίας» είχε τονίσει ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Επαγγελματιών Πληροφορικής (CEPIS) κ. Βύρων Νικολαΐδης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος.
Η υποβολή αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει από την Τετάρτη 10 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 10 Σεπτεμβρίου 2016. Οσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις εδώ (http://www.afdemp.org/bootcamp/).
«Θα διδάσκουν επιφανείς ακαδημαϊκοί με πληθώρα διεθνών διακρίσεων στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού και έμπειρα στελέχη του κλάδου με βαθιά γνώση του αντικειμένου. Το πρόγραμμα συνδυάζει εντατική εκπαίδευση με πρακτική εξάσκηση (hands-on experience) εξασφαλίζοντας ότι οι εκπαιδευόμενοι καλλιεργούν επιπλέον ποιοτικά χαρακτηριστικά (soft skills), όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η ικανότητα διοίκησης και η ανάληψη πρωτοβουλιών, η ομαδικότητα και ο επιχειρηματικός τρόπος σκέψης» τονίζει η υπεύθυνη του προγράμματος κυρία Ελένη Νικολαΐδου.
«Από το σύνολο των υποψηφίων που θα υποβάλουν αίτηση θα επιλεγούν οι 40 καλύτεροι κατόπιν της αξιολόγησής τους από ομάδα ειδικών σε δεξιότητες όπως ο αλγοριθμικός τρόπος σκέψης, η γνώση αγγλικών κ.ά., ενώ οι γνώσεις προγραμματισμού δεν αποτελούν κριτήριο επιλογής» εξηγεί η κυρία Νικολαΐδου.
Η αντιστοίχιση των 40 επιλεγμένων υποψηφίων με τις συμμετέχουσες εταιρείες γίνεται μέσα από matchmaking συναντήσεις και διαδικασίες πρόσληψης με σκοπό την υπογραφή συμβάσεως εργασίας από τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη των υποψηφίων είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και η πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων.
Τη Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα απαρτίζουν ο πρόεδρος των Ευρωπαίων Πληροφορικών (CEPIS) κ. Βύρων Νικολαΐδης, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι κ.κ. Γιώργος Δουκίδης, Διομήδης Σπινέλλης, Κατερίνα Πραματάρη, Πάνος Λουρίδας, ο πρόεδρος της HePIS κ. Νίκος Φαλδαμής και σημαντικός αριθμός κορυφαίων εταιρειών και επιχειρηματικών φορέων.
Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους, όπως εκπαιδευτικό υλικό, πιστοποίηση, αίθουσες, γραμματεία κ.τ.λ., καλύπτεται από τους φορείς διοργάνωσης και χορηγούς του προγράμματος. Για κάθε συμμετοχή στο πρόγραμμα καταβάλλονται 1.000 ευρώ από την εταιρεία και 1.000 ευρώ από τον εκπαιδευόμενο.
Προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων αποτελούν η διαμονή εντός Αττικής, η πλήρης αφοσίωση στο πρόγραμμα χωρίς άλλες υποχρεώσεις (π.χ., εργασία, σπουδές κ.τ.λ.), η δυνατότητα κάλυψης του κόστους και προσωπικό laptop.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. 210 3729.070 ή να επισκεφθείτε τη σελίδα του Coding Bootcamp εδώ (http://www.afdemp.org/bootcamp/).

HeliosPlus