Στο φθηνότερο χύμα κρασί έχουν στραφεί οι έλληνες καταναλωτές τα τελευταία χρόνια λόγω των capital controls και της κρίσης. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της IBHS ΑΕ, η οικονομική ύφεση έχει επηρεάσει αρνητικά τον κλάδο, παρά τη θετική επίδραση του εισερχόμενου τουρισμού τα τελευταία έτη, καθώς παρατηρείται μετατόπιση των προτιμήσεων από τα εμφιαλωμένα προϊόντα στο φθηνότερο χύμα κρασί. Η κατανάλωση μειώθηκε περαιτέρω το 2015 καθώς η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών και τα capital controls επέδρασαν αρνητικά στην ψυχολογία των καταναλωτών.
Αναφορικά με τον όγκο παραγωγής το 2015 μειώθηκε περαιτέρω κατά 5,4%, στα 2,65 εκατ. εκατόλιτρα. Σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, η χρονιά ήταν όψιμη και με έλλειψη εμπορικών αποθεμάτων σε αρκετές περιοχές. Αρνητική εξέλιξη αποτέλεσε η επιβολή ΕΦΚ 20 λεπτών ανά λίτρο στο κρασί από 1.1.2016, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των μικρών κυρίως οινοποιείων.
Τους πρώτους μήνες εφαρμογής του μέτρου εντοπίζονται ορατές δυσμενείς επιπτώσεις. Η μέση πτώση εσόδων ανέρχεται μέχρι στιγμής στο 20%, ενώ επισημαίνονται και περιπτώσεις οινοποιείων που εμφανίζουν απώλειες που ξεπερνούν το 60%. Πολλές μονάδες δεν έχουν τη δυνατότητα καταβολής του ΕΦΚ καθώς η ρευστότητά τους διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον παρατηρείται διακίνηση ποσοτήτων από παράνομα δίκτυα τα οποία προμηθεύουν σημεία πώλησης και επιχειρήσεις εστίασης χωρίς παραστατικά και επομένως με σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Η παραοικονομία πλήττει σε μεγάλο βαθμό τα φθηνότερα κρασιά καθώς η επιβάρυνση της τιμής τους είναι πολύ μεγαλύτερη (ως και 40%).
Σημειώνεται ότι οι άδειες φύτευσης εφέτος δεν ενισχύονται από την ΕΕ αλλά από τους ίδιους τους αμπελουργούς. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στο περιορισμένο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται καθώς ως την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου είχαν υποβληθεί αιτήσεις για άδειες φύτευσης μόλις 3.350 στρεμμάτων.
Σύμφωνα με την κυρία Μαρία Μεταξογένη, διευθύνουσα σύμβουλο της IBHS, «οι εταιρείες πρέπει να στραφούν στην ενίσχυση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας ώστε να επωφεληθούν από την αναμφισβήτητη ποιότητα του προϊόντος τους. Ως πιο ελκυστικοί προορισμοί αναφέρονται οι ΗΠΑ, ο Καναδάς αλλά και αναπτυσσόμενες αγορές με σημαντικά πληθυσμιακά μεγέθη».

Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 84 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής: ο κύκλος εργασιών το 2014 ανήλθε σε 242,5 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας άνοδο 2,6% από το 2013, τα ΚΠΤΦΑ ενισχύθηκαν κατά 30%, στα 26,71 εκατ. ευρώ, ενώ οι προ φόρων ζημιές περιορίστηκαν στα 4,51 εκατ. ευρώ από 12,61 εκατ. ευρώ το 2013. Τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ βελτιώθηκαν σε 11,9% και 0,8% αντίστοιχα, η κεφαλαιακή μόχλευση αυξήθηκε ελαφρώς στο 0,9 προς 1 και οι απαιτήσεις εισπράχθηκαν σε διάστημα επτά μηνών, ενώ τα αποθέματα διακρατήθηκαν για οκτώ μήνες.

HeliosPlus