Αγωγή κατά του ΕΟΠΥΥ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κατέθεσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, μετά την άκαρπη παρέλευση της προθεσμίας που είχε τάξει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στον ΕΟΠΥΥ για την εξόφληση οφειλομένων συνταγών ετών 2011 και 2012, ο Σύλλογος προχώρησε χθες σε κατάθεση αγωγής κατά του ΕΟΠΥΥ στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης για το ποσό των 2.348.655,38 ετυρώ. Το ποσό αυτό επιβαρύνεται με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας από το χρόνο υποβολής των συνταγών προς πληρωμή.
Πέραν αυτού ο Φαρμακευτικός Σύλλογος με εξώδικη πρόσκληση που επέδωσε στον ΕΟΠΥΥ, τον καλεί να εξοφλήσει άμεσα το ποσό των 44.234 ευρώ που είχε επιδικασθεί σε βάρος του Ο.Π.Α.Δ., του οποίου ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι καθολικός διάδοχος. Το ποσό αυτό επιδικάσθηκε με την απόφαση 597/2010 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και αντιστοιχεί σε τόκους υπερημερίας από καθυστερημένη πληρωμή συνταγών που επιδίκασε το Δικαστήριο σε βάρος του ΟΠΑΔ. Ο ΟΠΑΔ άσκησε αναίρεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία απορρίφθηκε και έτσι η απόφαση κατέστη αμετάκλητη.
Σε περίπτωση που ο ΕΟΠΥΥ δεν εξοφλήσει τα επιδικασθέντα εντός προθεσμίας 15 ημερών από την επίδοση της εξωδίκου, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των οφειλομένων με βάση την ανωτέρω απόφαση, η οποία παρέχει στο Σύλλογο το δικαίωμα να επιδιώξει αναγκαστική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΟΠΥΥ.