Η εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και πληροφοριών για όλους τους χρήστες του εναέριου χώρου αποτελεί τον στόχο της συμφωνίας ενσωμάτωσης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων για Αεροναυτικές Πληροφορίες (EAD). Η συμφωνία υπεγράφη από τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη και τον διευθυντή του τμήματος Διαχειριστή Δικτύου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) κ. Τζο Σουλτάνα.
Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επιλύεται εκκρεμότητα άνω των 15 ετών από ατεκμηρίωτες επιλογές και λανθασμένους χειρισμούς των προηγούμενων κυβερνήσεων, που κρατούσαν την Ελλάδα εκτός του διεθνούς και ευρωπαϊκού πλαισίου αεροναυτιλίας.
«Η συμφωνία που επιτεύχθηκε προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και βάζει τέρμα στις παλινωδίες και τις δαπανηρές επιλογές των κυβερνήσεων του παρελθόντος. Υλοποιείται προς όφελος του γενικότερου εκσυγχρονισμού της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας στην Ελλάδα. Διασφαλίζεται επιτέλους και στη χώρα μας η ολοκληρωμένη διαχείριση των αεροναυτιλιακών πληροφοριών, με νέους κανόνες και προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα» δήλωσε σχετικά ο κ. Σπίρτζης.
Η λύση που προωθείται θα κοστίσει συνολικά 65.000 ευρώ. Ως σήμερα η παροχή πληροφοριών ΑΙS από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) γινόταν μέσω του συστήματος Pegasus, το οποίο προμηθεύτηκε το ελληνικό Δημόσιο πριν από 14 χρόνια αντί 6.971.841 ευρώ, επιδοτούμενο κατά 85% από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου ΠΟΜΕΔΙ, «επτά χρόνια αργότερα, το σύστημα τέθηκε μερικώς σε επιχειρησιακή λειτουργία και οι δυνατότητές του κρίθηκαν άμεσα παρωχημένες λόγω της αλλαγής των standard του ICAO. Η σπατάλη θα συνεχιζόταν, καθώς η αναβάθμιση του Pegasus, το 2014, θα κόστιζε στο ελληνικό Δημόσιο και τους έλληνες πολίτες 1.230.715 ευρώ, μετά από σχετική προσφορά της κατασκευάστριας εταιρείας».
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, δρομολογούνται άμεσα η εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού, η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και η επίβλεψη της μεταβατικής περιόδου μέχρι την τελική ενσωμάτωση από εξειδικευμένο προσωπικό του Eurocontrol. Η υπογραφή της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών AIS μέσω EAD θα κοστίσει συνολικά 65.000 ευρώ και θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και την ειδική εκπαίδευση του προσωπικού της ΥΠΑ.
Η υπογραφείσα συμφωνία ολοκληρώνει το δίκτυο συλλογής και διανομής αεροναυτικών πληροφοριών, καθώς πλέον και τα 41 κράτη μέλη του Eurocontrol ενσωματώνονται στο πανευρωπαϊκό δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων αεροναυτιλιακού περιεχόμενου. Επιπρόσθετα, ενισχύεται περαιτέρω η ακρίβεια, η ασφάλεια και η διαθεσιμότητα των δεδομένων για όλους τους χρήστες του δικτύου.