Οι ελληνικές εταιρείες και οι τράπεζες το τελευταίο διάστημα προσεγγίζονται από εξειδικευμένους επενδυτές οι οποίοι προσφέρουν εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης με προηγμένα χρηματοοικονομικά εργαλεία.
Σε μια τέτοια παρουσίαση συμμετείχε πρόσφατα και τοWorldview Greece Recovery Fund,το οποίο, εκτός από τον προσανατολισμό του στην ελληνική αγορά, όπως προκύπτει από την επωνυμία του, έχει και έντονο ελληνικό χρώμα.
Θεσμικοί


Οι ιδρυτές του είναι oκ.Angelo Moskov,με προϋπηρεσία στιςQVT,Deutsche Bank καιMorgan Stanley,και ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, εκ των ιδρυτών της Π&Κ ΑΧΕΠΕΥ, ο οποίος έχει διατελέσει και γενικός διευθυντής στα τμήματα investment bankingτης Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς.
ΗWorldview Capital Management,με έδρα το Λονδίνο, διαχειρίζεται πάνω από 550 εκατ. ευρώ σε παρόμοιαfundsκαι το συγκεκριμένο έχει ήδη συγκεντρώσει 100 εκατ. ευρώ με στόχο να φτάσει σε δύναμη πυρός τα 200 εκατ. ευρώ. Τα ονόματα των επενδυτών, όπως σε όλα τα funds,αποτελούν επτασφράγιστο μυστικό, αλλά πληροφορίες αναφέρουν πως δεν είναι ιδιώτες αλλά αμιγώς θεσμικοί επενδυτές τόσο από το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό. Μάλιστα μεταξύ των εγχώριων θεσμικών ακούγεται ότι συμμετέχουν και κάποιες από τις συστημικές τράπεζες.
Παράλληλα η ανεξάρτητη συμβουλευτική επιτροπή τουfundαποτελείται από προβεβλημένα ονόματα της ελληνικής επιχειρηματικής και οικονομικής σκηνής.Στόχος είναι να συνδυαστεί η εμπειρία τους στην ελληνική οικονομία με την ικανότητα των επενδυτών για την εξεύρεση αποδοτικών επενδύσεων. Αυτή την περίοδο τοfundσκανάρει την ελληνική αγορά για να εντοπίσει τις εταιρείες εκείνες που πληρούν τις προδιαγραφές για να επενδύσει τα κεφάλαιά του. Η φιλοσοφία του προσομοιάζει με αυτήν των επίσης γνωστών στην Ελλάδα επενδυτικών εταιρειώνFortress, YorkCapital, ThirdPointκαι λιγότερο με αυτήν των ελληνικώνPrivate Equity.
Αναδιαρθρώσεις


Ουσιαστικά το Worldview Greece Recovery Fundείναι ένα εναλλακτικό (alternative)fundπου ειδικεύεται σε εξειδικευμένες επενδύσεις (special situations) σε εταιρείες που χρειάζονται νέα κεφάλαια για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης. Στόχος του είναι να προσφέρει κεφάλαια συμμετέχοντας σε αυξήσεις κεφαλαίου ή καλύπτοντας ομολογιακά δάνεια σε εταιρείες που τα χρειάζονται και δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Δεν επενδύει σε καθυστερούμενα δάνεια αλλά απευθείας στον ισολογισμό των εταιρειών έπειτα από διαπραγμάτευση είτε με τις τράπεζες είτε με τις εταιρείες.
Οι επενδύσεις όπου εστιάζει είναι μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρα (δεν ξεπερνούν τα τρίαέτη) με σκοπό να προσφέρουν κεφάλαια είτε σε ιδιωτικές είτε σε εισηγμένες εταιρείες, ιδιαίτερα όμως σε περιπτώσεις όπου απαιτείται αναδιάρθρωση δανεισμού με στόχο την ανάκαμψη. Επίσης θα εστιάσει και στην αγορά στοιχείων ενεργητικού που προτίθεται να πωλήσουν εταιρείες ή τράπεζες στη διαδικασία απομόχλευσης του ισολογισμού τους.
Ενίσχυση των deals


Πρόθεσή του είναι να τοποθετηθεί σε δύο-τρεις επιχειρήσεις με αρκετά εκατομμύρια ευρώ και όχι να διενεργήσει μεγάλο αριθμόdealsμε μικρά προς επένδυση κεφάλαια. Το εγχείρημα φαίνεται ενδιαφέρον και η χρονική συγκυρία είναι κατάλληλη καθώς οι ελληνικές εταιρείες και οι τράπεζες χρειάζονται πρόσβαση σε παρόμοια κεφάλαια. Γενικότερα μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης αναμένεται μια ενίσχυση των επιχειρηματικώνdealsστη χώρα μας. Ηδη βέβαια έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, αλλά οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι θα ξεπεραστεί το αρνητικό ρεκόρ του 2015, όταν τα επιχειρηματικάdealsδεν ξεπέρασαν τα 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο το 45% προήλθε από εισερχόμενες επενδύσεις.
Hτελευταία επένδυση της «μαμάς»Worldview Capital Managementείναι η τοποθέτησή της στην ιρλανδική εταιρεία εξόρυξηςPetrocelticέναντι περίπου 200 εκατ. ευρώ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ