Οριακές ζημιές εμφάνισε η Τράπεζα Πειραιώς στο α΄ τρίμηνο του 2016 σε ενοποιημένη βάση. Η διοίκησή της εκτιμά ότι μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή στην κερδοφορία από εφέτος.

Σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος της τράπεζας Μιχάλης Σάλλας σημείωσε ότι «με τη χθεσινή απόφαση του Εurogroup επιταχύνονται οι εξελίξεις για επαναφορά του τραπεζικού συστήματος σε μονιμότερη τροχιά σταθεροποίησης και ανάπτυξης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η εκτιμώμενη βαθμιαία βελτίωση της ρευστότητας και η δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση, θα απελευθερώσουν πόρους για τη χρηματοδότηση υγιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και θα ενισχύσουν τους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών».

Και κατέληξε τονίζοντας ότι «η Τράπεζα Πειραιώς, ως ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των ελληνικών επιχειρήσεων, θα συμβάλει από θέση ευθύνης στην εθνική προσπάθεια ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Σταύρος Λεκκάκος υπογράμμισε πως «ο στόχος κερδοφορίας για τον Όμιλο το 2016 είναι καθ’όλα επιτεύξιμος».

Όπως τόνισε, «η Τράπεζα Πειραιώς επέτυχε το 1ο 3μηνο 2016 ετήσια αύξηση των κερδών προ φόρων και προβλέψεων κατά 9% στα €263 εκατ, καθώς τα καθαρά έσοδα επέδειξαν ανθεκτικότητα, +2% ετησίως, ενώ το κόστος λειτουργίας υποχώρησε κατά 3%, με προοπτική περαιτέρω μείωσης μετά και την ολοκλήρωση του προγράμματος αποχώρησης προσωπικού».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το έξοδο προβλέψεων ως προς τα δάνεια εξομαλύνεται σταδιακά σε επίπεδο κάτω των 180 μονάδων βάσης, παράλληλα με την εξέλιξη των θεμελιωδών της ελληνικής οικονομίας.

«Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκαν κατά €0,5 δισ., πορεία που είναι σύμφωνη με τον στόχο της Τράπεζας για το 2016 για σημαντική μείωση των NPLs κατά τη διάρκεια του έτους. Επισημαίνεται ότι η Πειραιώς εμφανίζει αρνητικό σχηματισμό νέων NPL για 1η φορά από την αρχή της κρίσης το 2008» κατέληξε ο κ. Λεκκάκος.

Τα βασικά μεγέθη

Αναλυτικότερα, τα βασικά μεγέθη του ομίλου στο α΄ τρίμηνο του 2016 έχουν ως εξής:

– Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 1ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως κατά 9% στα €263 εκατ. Τα οργανικά έσοδα (καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών) συνιστούν το 95% των καθαρών λειτουργικών εσόδων και αυξήθηκαν κατά 2% τριμηναίως.

– Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €478 εκατ., αυξημένα κατά 3% έναντι του 4ου 3μηνου 2015, ευνοημένα από τον περιορισμό της χρήσης εγγυήσεων του Ν.3723/2008, τη μείωση της χρήσης του ELA και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς αποδεσμεύθηκε πλήρως από τη χρήση του Ν.3723 στα τέλη Απριλίου 2016, πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου στο 2,81% από 2,69% το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

– Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα €74 εκατ. το 1ο 3μηνο 2016, επηρεασμένα από τις συνθήκες του οικονομικού περιβάλλοντος (-1,3% ΑΕΠ στην Ελλάδα σε ετήσια βάση), εν αναμονή και της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

– Τα συνολικά καθαρά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στο 1ο 3μηνο 2016 σε €581 εκατ, αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση. Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα €318 εκατ., μειωμένο κατά 3% σε σχέση με το 1ο 3μηνο 2015.

– Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 39,8%, με το υπόλοιπό τους να μειώνεται σημαντικά για δεύτερο συνεχόμενο 3μηνο (η μείωση από το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 έφτασε τα €1,2 δισ.). Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων κινήθηκε βάσει των εκτιμήσεων της Τράπεζας στα τέλη 2015 και ήταν αρνητικός, διαμορφούμενος για το 1ο 3μηνο 2016 σε -€245 εκατ. από +€80 εκατ. στο 4ο 3μηνο, με αρνητική παραγωγή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και σε όλα τα δανειακά χαρτοφυλάκια. Παράλληλα, ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Μαρτίου 2016 ενισχύθηκε στο 66% από 65% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015.

– Οι προβλέψεις δανείων στο 1ο 3μηνο 2016 σημείωσαν σημαντική αποκλιμάκωση και ανήλθαν σε €289 εκατ. έναντι €1.384 εκατ. στο 4ο 3μηνο 2015. Το σημαντικό ύψος σωρευμένων προβλέψεων (26% επί των δανείων) δίνει τη δυνατότητα στην Τράπεζα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το υπόλοιπο των δανείων σε καθυστέρηση, κάτι το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να παράγει απτά αποτελέσματα μέσω της μονάδας Recovery Banking Unit.

– Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε οριακή ζημία €37 εκατ. στο 1ο 3μηνο 2016 (-€25 εκατ σε ατομικό επίπεδο για την Τράπεζα Πειραιώς).

– Οι καταθέσεις πελατών του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €37,9 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2016, μειωμένες κατά 3% έναντι του Δεκεμβρίου 2015, με €0,4 δισ. εκ της τριμηνιαίας υποχώρησης να προέρχονται από καταθέσεις γενικής κυβέρνησης και €0,3 δισ. από καταθέσεις επιχειρήσεων και €0,3 δισ. από ιδιώτες. Σημειώνεται ότι κατά τον Απρίλιο σημειώθηκε μικρή αναστροφή της πτωτικής τάσης. Η συμπίεση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίσθηκε, με το κόστος των νέων προθεσμιακών να διαμορφώνεται στο 0,84% το Μάρτιο 2016 από 0,95% το Δεκέμβριο 2015 και 1,75% το Μάρτιο 2015.

– Μειωμένη η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα, στα €30,4 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2016 από €32,7 δισ. το Δεκέμβριο 2015. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από το μηχανισμό ELA μειώθηκε σε €16,1 δισ. το Μάρτιο 2016 από €16,7 δισ. το Δεκέμβριο 2015 και €22,2 δισ. στα μέσα του 2015.

– Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών διαμορφώθηκαν στα €66,3 δισ. το Μάρτιο 2016, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €48,9 δισ.

– Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις μειώθηκε στο 129% το Μάρτιο 2016 από 130% το Δεκέμβριο 2015 και 137% τον Ιούνιο 2015.

– Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου, διαμορφώθηκε στο τέλος Μαρτίου 2016 σε 17,6%. Με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, o δείκτης ανήλθε στο 16,7% ελαφρά βελτιωμένος έναντι του Δεκεμβρίου 2015 (και οι 2 δείκτες με προσαρμογή για τις επικείμενες αποεπενδύσεις).

– Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 8 καταστήματα στη διάρκεια του 1ου 3μήνου 2016 και διαμορφώθηκε σε 701 μονάδες, ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε σε 981 μονάδες στο τέλος Μαρτίου 2016. Στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας είναι οι 650 μονάδες στην Ελλάδα στο τέλος του 2017, επίπεδο το οποίο θα επιτευχθεί εντός των αμέσως προσεχών τριμήνων.

– Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στο τέλος Μαρτίου 2016 σε 19.259 άτομα, ενώ στην Ελλάδα σε 15.627 άτομα. Το προσωπικό των διεθνών δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε σε 3.632 άτομα. Στα τέλη Απριλίου 2016 εξέπνευσε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα αποχώρησης που εισήγαγε η Τράπεζα τον Μάρτιο. Περίπου 1.000 εργαζόμενοι δήλωσαν συμμετοχή, με εκτίμηση για ετήσιο όφελος στις δαπάνες προσωπικού περίπου €45 εκατ.