Πέρα από το ζήτημα των θεωρήσεων εισόδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα τη συνολική της πρόταση όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου, που προσδιορίζει ποιο κράτος-μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Κομισιόν δεν επέλεξε τελικά την εκ βάθρων αλλαγή του συστήματος, που αποδίδει την ευθύνη αυτή στην πρώτη χώρα εισδοχής.

Επιδιώκοντας όμως μια δικαιότερη κατανομή των βαρών, θα προτείνει ως συμπληρωματικό μέτρο ένα αυτόματο σύστημα κατανομής προσφύγων, βάσει ποσοστώσεων, σε περίπτωση ξαφνικής εισροής σε ένα κράτος-μέλος.

Το σύστημα θα ενεργοποιείται εφόσον μια χώρα δεχθεί μέσα σε μια χρονιά πλέον του 150% του «δίκαιου μέρους» που της αναλογεί όσον αφορά τους αιτούντες άσυλο –ένα επίπεδο που υπολογίζεται με βάση τον πληθυσμό και το ΑΕΠ.

Σύμφωνα μάλιστα με πηγές των «Financial Times», τα ευρωπαϊκά κράτη που αρνούνται να μοιραστούν το βάρος σε μια τέτοια περίπτωση θα αντιμετωπίζουν μια οικονομική επιβάρυνση της τάξης των 250.000 ευρώ ανά πρόσφυγα.

Το ποσό είναι εσκεμμένα υψηλό προκειμένου να λειτουργεί αποθαρρυντικά. «Το ύψος της επιβάρυνσης ενδεχομένως να αλλάξει, η ιδέα όμως είναι να το κάνουμε να φαίνεται ως κύρωση» δήλωσε ευρωπαίος αξιωματούχος.

Αν πάντως διατηρηθεί σε αυτό το επίπεδο, η Πολωνία, για να δώσουμε ένα παράδειγμα, θα καλούνταν να πληρώσει περίπου 1,5 δισ. ευρώ προκειμένου να «γλιτώσει» τους 6.200 πρόσφυγες που υποχρεούται να δεχθεί βάσει του σχεδίου αναδιανομής συνολικά 160.000 προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία –σχέδιο που συμφωνήθηκε πέρυσι, αλλά έχει εφαρμοστεί σε ποσοστό μόλις 1%.