Με προσφυγή στη δικαιοσύνη προειδοποιεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην περίπτωση που εκδοθεί υπουργική απόφαση με την οποία θα προσδιοριστεί το ύψος της προαιρετικής προσαύξησης της σύνταξης όσων είχαν ήδη υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων.

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 94 του ασφαλιστικού νομοσχεδίου προβλέπεται η κατάργηση του κλάδου των Μονοσυνταξιούχων αναδρομικά από 1.1.2016, κάτι που έχει προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον κλάδο των υγειονομικών.

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι ασφαλισμένοι προερχόμενοι από το ΤΣΑΥ που έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων αποκτούν δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξής τους, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει σχετικής οικονομικής αναλογιστικής μελέτης. Στην μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού προσαύξησης λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι: οι εισφορές υπέρ της προσαύξησης, ο αντίστοιχος χρόνος καταβολής τους καθώς και τα έτη καταβολής της παροχής λόγω της προσαύξησης.

Ωστόσο, ο ΙΣΑ επιφυλάσσεται να προσφύγει κατά της μέλλουσας απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία θα προσδιοριστεί το ύψος της προαιρετικής προσαύξησης της σύνταξης όσων είχαν ήδη υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων.

«Καμία μελέτη δεν μπορεί να αποτελέσει έρεισμα για την αναδρομική κατάργηση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Θα αναμείνουμε την Υπουργική Απόφαση, αλλά και θα υπερασπιστούμε τα μέλη μας που επέλεξαν να ενταχθούν στο καθεστώς του μονοσυνταξιούχου με όλες μας τις δυνάμεις» υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι υγειονομικοί φορείς υποστηρίζον ότι η εφαρμογή της διάταξης συνεπάγεται την κατάργηση ενός ολόκληρου ασφαλιστικού κλάδου, που στηρίχθηκε σε εισφορές που καταβάλλονταν οικειοθελώς και επιπλέον των υποχρεωτικών εισφορών. Συνεπώς, μετατρέπεται σε ταμείο χωρίς νέα έσοδα. Τέλος, η προσαύξηση της σύνταξης των δικαιούχων κατά 25% που υφίσταται ως σήμερα δε θα ισχύει πλέον.