«Ήλθε η στιγμή να αντικατασταθούν οι χαοτικές, παράτυπες και επικίνδυνες μεταναστευτικές ροές, με την εξασφάλιση ασφαλών διαδρόμων διέλευσης» δήλωσε στο Ευρωκοινοβούλιο ο επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, με την ευκαιρία συζήτησης για τη μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης, στην περιοχή της Μεσογείου.

Ο κ. Αβραμόπουλος, αναγνώρισε την ανεπάρκεια του μεταρρυθμισμένου μηχανισμού του Δουβλίνου και ζήτησε να προχωρήσουν τα κράτη σε μια «φιλόδοξη βελτίωσή του».

Αναγνώρισε, επίσης, ότι το υφιστάμενο σύστημα μετεγκατάστασης «δεν λειτουργεί», ενώ χαρακτήρισε ως «μη δίκαιο και μη βιώσιμο» το σύστημα παροχής ασύλου.

Εξήγησε τη θέληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια για τον μηχανισμό του Δουβλίνου, σημειώνοντας: «ο μεταρρυθμισμένος μηχανισμός του Δουβλίνου, δεν επαρκεί για να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα».

Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, «η Επιτροπή θα καταθέσει συμπληρωματικές προτάσεις για πρωτοβουλίες με στόχο την ύπαρξη μεγαλύτερης σύγκλισης στο ευρωπαϊκό σύστημα παροχής ασύλου και τον περιορισμό των δευτερογενών μετακινήσεων».

Βάσει των νέων προτάσεων, στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω το σύστημα «Eurodac», σύστημα σύγκρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο και ορισμένων μεταναστών, που αποτελεί πλέον ένα πολύτιμο εργαλείο ελέγχου. Σύμφωνα πάντα με τον κ. Αβραμόπουλο, «οι διαδικασίες ασύλου θα αντικατασταθούν από πλήρως εναρμονισμένους κανονισμούς, με στοχευμένες τροποποιήσεις στην οδηγία που αφορά στους όρους υποδοχής».

Παράλληλα, θα δοθεί «ενισχυμένη εντολή» στον EASO (Ευρωπαϊκή Υπηρεσίας Υποστήριξης Ασύλου), ώστε να αποφεύγονται πλέον τα φαινόμενα με μετανάστες που ξεκινούν επικίνδυνα ταξίδια. «Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ασφαλείς διαδρόμους προς την Ευρώπη, γι’ αυτό θα προτείνουμε έναν οριζόντιο μηχανισμό μετεγκατάστασης» είπε ο Επίτροπος, υπογραμμίζοντας: «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές διαφορές στις προσεγγίσεις των κρατών-μελών στο θέμα της μετεγκατάστασης. Θα ήταν πιο αποτελεσματικό να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη την ίδια μεθοδολογία».

Τόνισε επίσης ότι η κρίση έδειξε ότι «το υφιστάμενο σύστημα δεν λειτουργεί και σίγουρα πρέπει να αναβαθμισθεί το σύστημα παροχής ασύλου».

Οι αλλαγές αφορούν στην κατανομή των μεταναστών στα διάφορα κράτη-μέλη με αποδοχή ενός κατώτατου όριου που να μην είναι πολύ υψηλό.

«Η κατανομή θα πρέπει να ξεκινά πριν πιεσθεί υπερβολικά το σύστημα μιας χώρας-μέλους. Επίσης αλλάζουν τα βασικά κριτήρια: η ευθύνη για μια αίτηση ασύλου θα καθορίζεται ευθύς εξ’ αρχής και στη βάση μιας κλείδας κατανομής, μεταξύ των κρατών-μελών» εξήγησε ο κ. Αβραμόπουλος.

Αναφερόμενος στο μέλλον της Ένωσης, επισήμανε ότι «στο μέλλον θα υπάρξουν πολλές προκλήσεις για την Ευρώπη, όπως αυτή που αφορά τα κενά σε δεξιότητες και ειδικότητες, που θα χρειασθεί να καλυφθούν από μετανάστες με προσόντα».

Ενημέρωσε ότι η Επιτροπή θα προτείνει την αναθεώρηση του συστήματος της «μπλε κάρτας» και μέτρα για την προσέλκυση και υποστήριξη καινοτόμων επιχειρηματιών, ενώ παράλληλα «επεξεργάζεται σχέδιο ολοκλήρωσης για την ένταξη υπηκόων τρίτων κρατών».

«Το προσφυγικό αποτέλεσε καταλύτη για να επιταχυνθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Ίσως να φαίνεται ενίοτε, πολύ ζοφερή η εικόνα. Το ερώτημα είναι εάν εμείς οι Ευρωπαίοι θα καταφέρουμε να μετατρέψουμε αυτή την κρίση, αντί για καταστροφή, σε ευκαιρία» κατέληξε.