Βελτιώθηκε οριακά τον Μάρτιο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα και διαμορφώθηκε στις 90,1 (από 89) μονάδες, σε επίδοση που είναι όμως πολύ χαμηλότερη έναντι της αντίστοιχης περυσινής (97,3 μονάδες), σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ.

«Η μικρή αυτή βελτίωση είναι αποτέλεσμα ελαφρώς καλύτερων προσδοκιών στη Βιομηχανία και στις υπηρεσίες, κυρίως στον τομέα του τουρισμού, αλλά και της σταθεροποίησης στο λιανικό εμπόριο. Αντίθετα, στις κατασκευές, τόσο στις ιδιωτικές, όσο και στα δημόσια έργα σημειώνεται επιδείνωση, ενώ σε ό,τι αφορά τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης αυτός υποχωρεί εκ νέου, στο δυσμενέστερο επίπεδό του από τον Σεπτέμβριο του 2013. Είναι πιθανό, η προσδοκία για ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του εφαρμοσμένου προγράμματος σύντομα, να συμβάλλει θετικά στο οικονομικό κλίμα. Από την άλλη πλευρά όμως εύλογα προεξοφλούνται ήδη αρνητικές εξελίξεις από την οριστικοποίηση των νέων φορολογικών μέτρων στο πλαίσιο της αξιολόγησης, ειδικά στην πλευρά της ζήτησης, στα νοικοκυριά. Ταυτόχρονα δημιουργούνται πρόσθετα στοιχεία αβεβαιότητας, όπως η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, που επιβαρύνουν το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον» επισημαίνεται στην έρευνα του ΙΟΒΕ.

Αναλυτικότερα, στη βιομηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώνονται σημαντικά, το ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τα αποθέματα αμβλύνεται ελαφρά, ενώ και οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση περιορίζονται οριακά.

Στις υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων, όπως και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση αμβλύνονται, ενώ στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης, το σχετικό ισοζύγιο δεν μεταβάλλεται και παραμένει αρνητικό.

Στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις παραμένουν στα ίδια επίπεδα, όπως και οι αρνητικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ τα αποθέματα εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα του φυσιολογικού για την εποχή.

Στις κατασκευές, η επιδείνωση του κλίματος εκπορεύεται από την επιδείνωση στις προβλέψεις για το τρέχον επίπεδο εργασιών των επιχειρήσεων, αλλά και από την πτώση του δείκτη προβλεπόμενης απασχόλησης.

Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η κάμψη του δείκτη προέρχεται από την επιδείνωση στις προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική τους κατάσταση το επόμενο 12-μηνο, για την οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά και από την εξασθένηση της πρόθεσης για αποταμίευση και τις δυσμενέστερες προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας.

Επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα σε ΕΕ-Ευρωζώνη

Το οικονομικό κλίμα επιδεινώνεται και τον Φεβρουάριο, για τρίτο κατά σειρά μήνα, τόσο στην ΕΕ, όσο και στην Ευρωζώνη, με το σχετικό δείκτη να χάνει αντίστοιχα 0,7 και 0,9 μονάδες και να διαμορφώνεται στις 104,5 και τις 103 μονάδες, πάνω από τα επίπεδα του μακροχρόνιου μέσου όρου του.

Αναλυτικότερα στην Ευρωζώνη, η πτώση του δείκτη είναι αποτέλεσμα της δυσμενέστερης καταναλωτικής εμπιστοσύνης (κατά -0,9 μον.), αλλά και της επιδείνωσης των προσδοκιών στον τομέα των κατασκευών και στις Υπηρεσίες, όπου οι σχετικοί δείκτες σημειώνουν απώλειες των 3,2 και 1,2 μονάδων αντίστοιχα. Στο λιανικό εμπόριο ο σχετικός δείκτης βελτιώνεται αμυδρά (+0,4), ενώ στη βιομηχανία παραμένει αμετάβλητος (-0,1).

Σε επίπεδο χωρών, το κλίμα χειροτερεύει σχεδόν σε όλες τις μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης, ήτοι στην Ιταλία (-2,4), την Γαλλία (-1,8), την Ολλανδία (-0,9) και την Ισπανία (-0,4), ενώ στην Γερμανία διατηρείται σταθερό (-0,1).

Στην ΕΕ, η ελαφρώς μικρότερη επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα σε σχέση με την Ευρωζώνη είναι αποτέλεσμα της θετικής μεταβολής του στο Ηνωμένο Βασίλειο (-1) και της σταθερότητας που παρουσίασε στην Πολωνία (+0,2). Σε τομεακό επίπεδο, οι διαφορές με την Ευρωζώνη έγκεινται στη μικρή βελτίωση που καταγράφει το κλίμα στη βιομηχανία και τη σταθερότητα στο λιανικό εμπόριο.