«Πάμε να καθαρίσουμε εθελοντικά ολόκληρη την Ελλάδα μέσα σε μία μόνο μέρα» είναι το σύνθημα της εθελοντικής δράσης για μία καθαρή Ελλάδα, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Απριλίου σε περισσότερα από 600 σημεία σε όλη τη χώρα.
Πρόκειται για μια εθελοντική εκστρατεία που ξεκίνησε από νέα παιδιά της χώρας μας, με βασικό σκοπό να διαδώσει το μήνυμα του εθελοντισμού, πραγματοποιώντας εθελοντικές δράσεις καθαρισμού, εξωραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης σε όλη τη χώρα, για μία μέρα.
Έτσι για πέμπη συνεχή χρονιά, την Κυριακή 17 Απριλίου η Ελλάδα θα κινείται σε ρυθμούς εθελοντισμού. Έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή και υποστήριξη εκατοντάδες φορείς από όλη την Ελλάδα. Ανάμεσά τους το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, το σύνολο των μεγάλων περιβαλλοντικών οργανώσεων, περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες, δήμοι, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, μουσεία, εταιρείες, σχολεία, σύλλογοι, αθλητικά σωματεία και εθελοντικές ομάδες.
Η «Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού Let’s do it Greece»
Επίσης, με σκοπό να υιοθετηθεί ο σχολικός χώρος ως πεδίο δράσης καθαρισμού βελτίωσης του περιβάλλοντος, θα υλοποιηθεί και φέτος η «Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού Let’s do it Greece 2016» σε όλα τα σχολεία της χώρας με κορύφωση την ημέρα της πανελλήνιας δράσης. Πρόκειται για μια εβδομάδα δράσεων μέσα στη σχολική μονάδα και με τη συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας.
Η «Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού» θα πραγματοποιηθεί από 11 έως 15 Απριλίου.
Δηλώσεις συμμετοχής
Όποιος ενδιαφέρεται να μοιραστεί το εθελοντικό όραμα για μια καλύτερη και καθαρότερη Ελλάδα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή ως φορέας ή ως πολίτης μέσω της ιστοσελίδας www.letsdoitgreece.org
Οι υπεύθυνοι προτρέπουν όλους να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να κάνουμε για έναν καλύτερο πλανήτη, μια καθαρή χώρα και ας αναλάβουμε δράση μέσα από συντονισμένες ιδέες και πρωτοβουλίες αυτού του είδους για να αποφύγουμε τις κλιματικές αλλαγές και τις περιβαλλοντολογικές αλλαγές που έχουν αντίκτυπο στη ζωή όλων μας.