Ενισχύουν τις θέσεις τους διαρκώς στις διεθνείς επιστημονικές κατατάξεις το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη της QS για το 2016, το ΑΠΘ ανήλθε στα 300 καλύτερα πανεπιστήμια της παγκόσμιας κατάταξης (μεταξύ των 4.226 Πανεπιστημίων του κόσμου που εξετάζει η QS) σε 14 από τα 42 θεματικά-επιστημονικά πεδία (βαθμολογήθηκε σε 36 από τα 42) και μάλιστα σε 5 από αυτά βρίσκεται μεταξύ των 200 κορυφαίων.
Στην ίδια λίστα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεται παγκοσμίως ανάμεσα στις θέσεις 101-150 στο πεδίο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, στις θέσεις 151-200 στα πεδία Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικής Επιστήμης και τέλος, στις θέσεις 301-350 στο πεδίο Επιστήμες της Πληροφορικής.
Η διάκριση αυτή του ΟΠΑ έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης κατάταξής του σε υψηλές θέσεις τόσο από τη λίστα Times Higher Education για τη διασύνδεσή του με τον ιδιωτικό τομέα, όσο και από τη λίστα Eduniversal για την ποιότητα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του.
Ειδικότερα για το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης: Στις θέσεις 51-100 κατατάσσεται το ΑΠΘ στο πεδίο της Αρχαιολογίας, καθώς επίσης και στο πεδίο των Πολιτικών Μηχανικών, για τέταρτη μάλιστα συνεχή χρονιά. Στις θέσεις 101-150 βρίσκεται στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος, ενώ στις θέσεις 151-200 στα πεδία της Γεωπονίας & της Δασολογίας, καθώς και στις Επιστήμες Γης & θάλασσας.
Σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, παρατηρείται σαφής βελτίωση των επιδόσεων του ΑΠΘ. Συγκεκριμένα, υπήρξε άνοδος σε τρία επιστημονικά πεδία, δέκα παρέμειναν σταθερά, ενώ ένα υποχώρησε ελαφρώς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2015 το ΑΠΘ ήταν σε τέσσερα επιστημονικά πεδία μεταξύ των 200 κορυφαίων (έναντι πέντε φέτος), ενώ σε 11 πεδία ήταν μεταξύ των 300 κορυφαίων (έναντι 14 φέτος).
Η διεθνής λίστα κατάταξης πανεπιστημίων Quacquarelli Symonds (QS) είναι μία από τις πιο σημαντικές λίστες στον κόσμο. Η κατάταξη προέκυψε ύστερα από αξιολόγηση 4.230 πανεπιστημίων, 113 εκατομμυρίων επιστημονικών αναφορών και 15.530 προγραμμάτων σπουδών.
Για τις παραπάνω κατατάξεις λαμβάνονται στοιχεία από βιβλιογραφική βάση επιστημονικών δημοσιεύσεων (Scopus) που αφορούν την ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύσσεται από καθηγητές και ερευνητές των αξιολογούμενων πανεπιστημίων. Επίσης, συνυπολογίζονται τα εξής: ο διεθνής χαρακτήρας του ιδρύματος, η φήμη του τόσο στον χώρο της αγοράς, σύμφωνα με περισσότερες από 42.000 απόψεις διευθυντών και στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, όσο και στον ακαδημαϊκό χώρο με τη συμμετοχή περίπου 85.000 ακαδημαϊκών και, τέλος, η σχέση μεταξύ αριθμού φοιτητών και διδακτικού προσωπικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η κατάταξη αυτή προέκυψε παρά το γεγονός ότι ο τελευταίος δείκτης έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια.