Ενέκρινε η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το σχέδιο νόμου που αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών της ΕΕ. Για σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής, που θα συμβάλλει στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη είσπραξη των φόρων, μιλά το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημερώση από το υπουργείο, ολοκληρώθηκε σήμερα, Τρίτη, στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών: «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις».

Οι διατάξεις για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αποτελούν σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής και θα συμβάλουν στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη είσπραξη των φόρων, αναφέρει το υπουργείο.

Επιπλέον, προσθέτει, η συνεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση αναφορικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η ευθυγράμμιση του πεδίου εφαρμογής της με τις διεθνείς εξελίξεις, θα συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση του κόστους και του διοικητικού βάρους για τις φορολογικές διοικήσεις και τους οικονομικούς φορείς.

Με τη νέα Οδηγία, εξηγεί το ΥΠΟΙΚ, επεκτείνεται το πεδίο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, αφού τα κράτη μέλη εκτός από τις πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου (π.χ. εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, εισόδημα από ακίνητη περιουσία κ.λπ.), θα ανταλλάσσουν και πληροφορίες αναφορικά με Δηλωτέο Λογαριασμό, για τα φορολογικά έτη από το 2016 και εξής. Η μέγιστη περίοδος διατήρησης των πληροφοριών από τους υπεύθυνους επεξεργασίας των πληροφοριών ταυτίζεται με τις διατάξεις περί παραγραφής, όπως αυτές ορίζονται στην εθνική φορολογική νομοθεσία.

Στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κατατέθηκαν και οι τροπολογίες:
– Για την επίλυση θεμάτων σχετικά με το leasing αυτοκινήτων,
– Για την παράταση προθεσμιών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τις διατάξεις, αλλά και τις τροπολογίες, του σχεδίου νόμου ψήφισαν θετικά εκπρόσωποι της συντριπτικής πλειοψηφίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Ποτάμι, Ανεξάρτητοι Έλληνες και Ένωση Κεντρώων).