Μια από τις πιο τραγικές πτυχές του προσφυγικού, τα ασυνόδευτα παιδιά που φθάνουν στη χώρα μας κατά χιλιάδες και σε πολλές περιπτώσεις πέφτουν θύματα κακοποίησης βάζει σε πρώτο πλάνο το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» (ΙΣΝ) που ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ενσωμάτωση και τη Μετανάστευση (European Programme for Intergration and Migration –EPIM), για την υποστήριξη και την υλοποίηση δράσεων που εστιάζουν στις ανάγκες για την προστασία ασυνόδευτων παιδιών που φτάνουν στη χώρα μας.
«Χιλιάδες παιδιά φτάνουν στη χώρα μας ασυνόδευτα και χάνονται απροστάτευτα, αποτελώντας την πλέον ευάλωτη κοινωνική ομάδα που αντιμετωπίζει πολλαπλούς κινδύνους» σχολίασε η κυρία Μυρτώ Ξανθοπούλου, συντονίστρια των δωρεών του τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του ΙΣΝ.
«Tο ΙΣΝ στα πλαίσια των δύο έκτακτων δωρεών ύψους €1,75 εκατ. που διέθεσε, συμβάλλοντας στις προσπάθειες αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης στη χώρα μας, συμμετέχει ενεργά σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο μεγάλων ιδρυμάτων υποστηρίζοντας προγράμματα που εστιάζουν στην προστασία των μικρών παιδιών που αναγκάστηκαν να πραγματοποιήσουν μόνα τους το ταξίδι σε μια ξένη προς αυτά χώρα, προς αναζήτηση ενός καλύτερου αύριο».
Το πρόγραμμα
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ενσωμάτωση και τη Μετανάστευση αποτελεί μια πρωτοβουλία 12 μεγάλων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και έχει αποστολή την ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών για μια εποικοδομητική προσέγγιση του μεταναστευτικού ζητήματος στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η προστασία των ασυνόδευτων παιδιών και νέων αποτελεί μία από τις συνολικά τέσσερις βασικές υποκατηγορίες χρηματοδότησης που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του EPIM, με τις υπόλοιπες υποκατηγορίες να αφορούν την υποδοχή των μεταναστών, τις μεταρρυθμίσεις στο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και την πρόσβαση σε υπηρεσίες στέγασης και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες.
Συγκεκριμένα, μέσω της συμμετοχής του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» στο EPIM θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις που θα υποβληθούν από μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) και οι οποίες θα θέσουν στο επίκεντρό τους την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.
Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» αποτελεί τον μέγα δωρητή του ελληνικού προγράμματος για την καταγραφή και υποστήριξη για τα ασυνόδευτα παιδιά που θα προκύψει από τη σχετική διαδικασία, ενώ το πρόγραμμα στηρίζει οικονομικά το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τα υπόλοιπα ιδρύματα-μέλη του EPIM.
Οι ενδιαφερόμενες ΜΚΟ
Οι ΜΚΟ που ενδιαφέρονται να υποβάλουν τις προτάσεις τους καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του EPIM έως τις 31 Μαρτίου 2016.
Για τη συνολικότερη αντιμετώπιση του ζητήματος, οι προτάσεις που θα υποστηριχθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των τριών παρακάτω στόχων:
Ταυτοποίηση: Δημιουργία ασφαλών δομών και δικτύων στα πρώτα σημεία εισόδου των μεταναστών στην Ελλάδα, για την καταγραφή και ορθή ταυτοποίηση των ασυνόδευτων παιδιών και νέων, προκειμένου να αποστέλλονται στα κατάλληλα κέντρα υποστήριξης.
Προστασία: Εύρεση εναλλακτικών λύσεων για τη βέλτιστη υποδοχή των ασυνόδευτων παιδιών, και περαιτέρω βελτίωση του συστήματος και των πρακτικών επιτροπείας παιδιών και νέων που φτάνουν στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων και μέσα από την εκπαίδευση του κατάλληλου προσωπικού (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, εθελοντές, κτλ.).
Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση: Συμβολή στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, των τοπικών αρχών, αλλά και των αρμόδιων φορέων που είναι υπεύθυνοι για την υποδοχή των ασυνόδευτων παιδιών και νέων στη χώρα μας, αναφορικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των ανθρώπων.