Σκοπός της αύξησης είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους 15 έως 25 εκατ. ευρώ αναφέρεται στην έκθεση του ΔΣ της Τηλέτυπος (Mega Channel) προς τους μετόχους της εταιρείας επί της προτεινόμενης αύξησης κεφαλαίου.
Αυτή θα είναι η πρόταση του ΔΣ του Mega στη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί στις 7 Απριλίου όπου το σώμα των μετόχων θα κληθεί να αποφασίσει εκ νέου την κεφαλαιακή ενίσχυση του καναλιού αφού η τελευταία αύξηση κεφαλαίου με στόχο την άντληση 15 εκατ. ευρώ δεν στέφθηκε με επιτυχία.
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η τιμή διάθεσης που θα οριστεί δύναται να είναι μεγαλύτερη της ονομαστικής αξίας της μετοχής (0,3 ευρώ).
Προορισμός των κεφαλαίων θα είναι αποκλειστικά η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και μέσω αυτής του κεφαλαίου κίνησης του καναλιού.
Στη συνέλευση οι βασικοί μέτοχοι θα κληθούν να ανακοινώσουν τις προθέσεις τους σχετικά με τη συμμετοχή τους στην αύξηση και τη διατήρηση της συμμετοχής τους στην εταιρεία.
Στην έκθεση του ΔΣ καταγράφεται και η διάθεση των κεφαλαίων από την προτελευταία αύξηση κεφαλαίου του καναλιού ύψους 15,118 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στο τέλος του 2013 έως τις αρχές του 2014 διατέθηκαν 8,86 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή προμηθευτών προγράμματος και 5,888 εκατ. ευρώ για την καταβολή δόσεις ομολογιακού δανείου ενώ 0,369 εκατ ευρώ ήταν οι δαπάνες της έκδοσης.
Στη συνέλευση στις 7 Απριλίου στην ημερήσια διάταξη εκτός της αύξησης περιλαμβάνεται και θέμα για την επικύρωση συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.