Αύξηση 0,9% σημείωσε ο γενικός δείκτης απασχολουµένων στο λιανικό εµπόριο το δ’ τρίμηνο 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριµήνου 2014. Ωστοσο, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριµήνου 2015 παρουσίασε µείωση 0,3%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης ωρών εργασίας στο λιανικό εµπόριο παρουσίασε αύξηση 1,1% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριµήνου 2014, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριµήνου 2015 παρουσίασε αύξηση 3,4%.

Ενώ ο δείκτης μισθών και ηµεροµισθίων στο λιανικό εµπόριο παρουσίασε µείωση 2,6% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριµήνου 2014, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριµήνου 2015 παρουσίασε αύξηση 21,4%.

Ο εποχικά διορθωµένος (ως προς την επίδραση εποχικών γεγονότων, πχ έναρξη σχολικής περιόδου, εορτές, τουριστική περίοδος κλπ) γενικός δείκτης απασχολουµένων ατόµων παρουσίασε µείωση 0,2% το δ’ τρίμηνο 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριµήνου 2015, ο αντίστοιχος δείκτης ωρών εργασίας παρουσίασε αύξηση 0,4% και ο αντίστοιχος δείκτης μισθών και ηµεροµισθίων παρουσίασε αύξηση 3,6%.