Μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, το υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε σχετική ανακοίνωση με την οποία επισημαίνει ότι «είναι γενικά επικριτική, όχι πάντως όσο προηγούμενες που είχαν οδηγήσει σε δημόσια δήλωση (public statement). Αποτυπώνει μια κατάσταση που διαμορφώθηκε σε βάθος δεκαετιών εγκατάλειψης των φυλακών. Εν τούτοις αναγνωρίζονται και τα θετικά βήματα που έχουν σημειωθεί. Το υπουργείο Δικαιοσύνης εργάζεται εντατικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίζονται. Για τον λόγο αυτό συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή, προκειμένου να υιοθετήσει μέτρα βελτίωσης και να αξιοποιήσει τη διεθνή εμπειρία».
Στην έκθεση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT), η οποία αφορά την επίσκεψη της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα από 14 έως 23 Απριλίου 2015, τονίζονταν αφενός η άσχημη κατάσταση στις φυλακές (συνωστισμός, ελλιπής υγειονομική περίθαλψη, βία ανάμεσα στους κρατουμένους και απαράδεκτες φυλακές ανηλίκων) αφετέρου η υπερβολική αστυνομική βία.
Από το υπουργείο Δικαιοσύνης τονίζεται ότι «από τον Απρίλιο του 2015, όμως, πολλά έχουν αλλάξει στις φυλακές. Ειδικότερα:
Ο αριθμός των κρατουμένων τον Απρίλιο του 2015, οπότε η Επιτροπή επισκέφθηκε την Ελλάδα, ήταν 11.569. Μετά τη νομοθετική παρέμβαση, με τον ν . 4322/2015, ο αριθμός των κρατουμένων σήμερα είναι 9.571. Στόχοι, που υλοποιήθηκαν ήταν: κανείς κρατούμενος στο πάτωμα, κανένα τριώροφο κρεβάτι. Σήμερα στη φυλακή Ναυπλίου κανείς κρατούμενος δεν κοιμάται στο πάτωμα (από 547 οι κρατούμενοι ανέρχονται στους 382). Ωστόσο, και πάλι ο χώρος συνολικά δεν επαρκεί.
Οι φυλακές είναι πράγματι υποστελεχωμένες. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη, κατ’ επανάληψη, ζητήσει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας και παράλληλα να λειτουργούν δράσεις απασχόλησης, εκπαίδευσης και εξωστρέφειας. Ελπίζεται ότι σύντομα οι προσπάθειες αυτές θα καρποφορήσουν. Εν τω μεταξύ επιδιώκεται η ορθολογική κατανομή του υπάρχοντος προσωπικού.
Για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ κρατουμένων εκτός από τον συνεχή έλεγχο των σωφρονιστικών υπαλλήλων και την ενεργοποίηση πειθαρχικών διαδικασιών, με τον ν. 4322/2015 (άρ. 5) αυστηροποιήθηκε το ποινικό πλαίσιο, ώστε οι ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται για τέτοια αδικήματα να μη «συγχωνεύονται» αλλά να εκτίονται ολόκληρες. Σαφείς οδηγίες για την πρόληψη και την καταστολή οποιασδήποτε τέτοιας παραβατικής ενέργειας δίδονται τακτικά και με τη δέουσα ένταση.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, όπως προτείνει η Επιτροπή, επεξεργάζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης των κρατουμένων, σ’ όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σ’ αυτή τη βάση καταγράφηκαν και επανασχεδιάζονται όλες οι δομές υγείας στις φυλακές, όπως Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Ειδικά Κέντρα Υγείας. Τα δύο θεραπευτικά καταστήματα, πρώτα το Ψυχιατρείο και αμέσως μετά το Νοσοκομείο Κορυδαλλού, μεταμορφώνονται σε κανονικές μονάδες υγείας. Ήδη προστέθηκαν έξι γιατροί και άμεσα αναμένονται ακόμα τέσσερις ενώ γίνονται και βελτιώσεις στις υποδομές.
Για την απεξάρτηση προωθείται το σχετικό νομικό πλαίσιο για την ουσιαστική λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης, συμβουλευτικής και θεραπείας μέσα στις φυλακές. Ήδη λειτουργεί η νέα ολοκληρωμένη θεραπευτική κοινότητα ΚΕΘΕΑ-Προμηθέας στη φυλακή Θεσσαλονίκης.
Η κράτηση των ανηλίκων, με τον ν.4322/2015, περιορίστηκε στα πολύ σοβαρά εγκλήματα (ανθρωποκτονία, βιασμό). Σήμερα (16.2.2016) στη φυλακή παραμένουν εννέα ανήλικοι. Η φυλακή ανηλίκων (Κορίνθου) βελτιώνεται στις υποδομές, εξοπλίζεται και εμπλουτίζεται με προγράμματα και δράσεις. Εξάλλου, η απομόνωση, καθ’ όλο το 2015, χρησιμοποιήθηκε μόνο για έναν κρατούμενο.
Πάνω στο τρίπτυχο ασφάλεια – ανθρωπισμός – επανένταξη οι ειδικότεροι στόχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης στο σωφρονιστικό, για την επόμενη τριετία, είναι οι εξής:
•Κατάστρωση συνεκτικού στρατηγικού σχεδίου για το σωφρονιστικό σύστημα.
•Βελτίωση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα καταστήματα κράτησης και αναμόρφωση του Ψυχιατρείου και του Νοσοκομείου Κρατουμένων.
•Εμπέδωση εκπαιδευτικών θεσμών στις φυλακές, όπως τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και η εξ αποστάσεως φοίτηση, και ενίσχυση δράσεων εργασιακής, οικογενειακής, κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης για την προετοιμασία της αποφυλάκισης και την ομαλή επανένταξη.
•Ένταξη στις δομές του σωφρονιστικού συστήματος υπηρεσιών απεξάρτησης και διεύρυνση των ήδη υπαρχόντων (ν. 4139/2013).
•Επιμόρφωση (αρχική και συνεχιζόμενη) του προσωπικού των φυλακών (σωφρονιστικών υπαλλήλων και εξωτερικών φρουρών) και αναβάθμιση του ρόλου.
•Αναδιοργάνωση των αγροτικών φυλακών και των παραγωγικών εργαστηρίων με σκοπό την ενίσχυση της επανένταξης και την αυτοχρηματοδότηση των δομών.
•Διοικητική αναδιοργάνωση της σωφρονιστικής διοίκησης και ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού με ανάθεση καθηκόντων αναλόγως προσόντων.
•Βελτίωση υποδομών και ως εκ τούτου των συνθηκών κράτησης στις φυλακές.
•Ενίσχυση της επανένταξης και ανάπτυξη των εναλλακτικών μέτρων έκτισης της ποινής».