Το ποσό του 1.595.114 ευρώ καταβάλλει μηνιαίως το δημόσιο για τις 753 συντάξεις πρώην βουλευτών ή μελών των οικογενειών όσων απεβίωσαν. Ετησίως το ποσό αυτό ανέρχεται σε 19.141.368 ευρώ, κάτι που αναλογεί για τον καθένα σε 25.450 ευρώ ετησίως ή 2.120 ευρώ μηνιαίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό αυτό είναι μετά τις μειώσεις που έχουν γίνει τόσο στην βουλευτική αποζημίωση όσο και στην βουλευτική σύνταξη.

Συγκεκριμένα, οι βουλευτικές συντάξεις έχουν μειωθεί από το 2010 κατά 51%, σύμφωνα με τον κ. Χουλιαράκη, ενώ επιπλέον από 1.1.2013 εφαρμόζονται και οι εδικές μειώσεις που προβλέπονται από το νόμο 4093/2012 (πρόκειται για το Μεσοπρόθεσμο 2013-2016) κατά 20% εφόσον ο συνταξιούχος βουλευτής λαμβάνει και δεύτερη σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα ή κατά 30% εφόσον λαμβάνει και τρίτη σύνταξη.

Έτσι, η συνολική μείωση της βουλευτικής σύνταξης υπερβαίνει το 60%, όπως σημειώνει ο κ. Χουλιαράκης, ενώ υπογραμμίζεται ότι όσοι αποκτούν την ιδιότητα του βουλευτή από την ημερομηνία δημοσίευσης του παραπάνω νόμου και μετά δεν δικαιούνται βουλευτικής σύνταξης.

Από 1.1.2013 όσα ισχύουν για όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου και αφορούν την περικοπή της σύνταξης (κατά 70%) ή την αναστολή καταβολής της, εφόσον ο συνταξιούχος εργάζεται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, έχουν εφαρμογή και για τους συνταξιούχους βουλευτές, τονίζεται στο έγγραφο του κ. Χουλιαράκη που διαβιβάστηκε στην Βουλή σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή της Χ.Α. Ηλ. Κασιδιάρη.

Και διευκρινίζεται ότι εάν ο συνταξιούχος βουλευτής εργάζεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα η σύνταξή του θα περικοπεί κατά 70% ή εάν συνταξιούχος, π.χ. μέλος ΔΕΠ έχει εκλεγεί βουλευτής πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του ίδιου νόμου προκειμένου ο χρόνος θητείας του ως βουλευτού να είναι συντάξιμος και να λάβει βουλευτική σύνταξη, θα πρέπει να ανασταλεί η σύνταξη που λαμβάνει από το Δημόσιο ως μέλος ΔΕΠ.

Επίσης, στην περίπτωσή τους ισχύουν οι οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, δηλαδή περικόπτεται η σύνταξη σε περίπτωση που ο συνταξιούχος εργάζεται ως μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολείται.