Το διαστημικό σκάφος Cassini που εξερευνά το σύστημα του Κρόνου από το 2004 πλησίασε και τράβηξε νέες λεπτομερείς εικόνες του Προμηθέα, ενός εκ των δεκάδων δορυφόρων του που λόγω του σχήματος του οι επιστήμονες έχουν ονομάσει «πατάτα». Ο Προμηθέας αποτελεί, μαζί με την Πανδώρα του Δακτυλίου F του Κρόνου. Έχει πολύ επιμηκυμένο σχήμα. Στην επιφάνειά του υπάρχουν αρκετές κορυφογραμμές και κοιλάδες, αλλά και πολλοί κρατήρες διαμέτρου περίπου 20 μέτρων. Από την πολύ μικρή πυκνότητά του και από τη σχετικά υψηλή λευκάγεια συμπεραίνουμε πως είναι ένα πολύ πορώδες παγωμένο σώμα.