Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, με θεσμικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης ως προς τον τρόπο λειτουργίας του δημοσίου αλλά και την επιλογή προσωπικού.
Η θέσπιση ενός Εθνικού Μητρώου για τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης που διαθέτουν πολύ υψηλά εκπαιδευτικά και διοικητικά προσόντα αναμένεται να έχει δημιουργηθεί τους επόμενους μήνες, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την επόμενη χρόνια. Η κάλυψη θέσεων ευθύνης μέσα από τη δεξαμενή προσοντούχων δημοσίων υπαλλήλων προτάσσεται από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης, υπάρχει σχεδιασμός για την κινητικότητα προσωπικού εντός του δημοσίου τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που, κατά την κυβέρνηση, θα επιταχύνει τις διαδικασίες, θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και θα συνδυάζει αποτελεσματικά «την προσφορά με τη ζήτηση» –πού λείπουν θέσεις, πού περισσεύουν, ποιοι έχουν τα προσόντα για την κάλυψή τους.
Υπάρχουν προβλέψεις και για την απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν αποσπάσεις και μετατάξεις.
Παράλληλα, το «χτύπημα» της γραφειοκρατίας περιλαμβάνει δράσεις για τη διασύνδεση βάσεων πληροφορικής όπως το Taxis, τα δημοτολόγια, τα ληξιαρχεία, ο ΑΜΚΑ, και την επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά ΚΕΠ μέσω της πληροφορικής πύλης ΕΡΜΗΣ.
«Ραγδαία» χαρακτηρίζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών την αλλαγή του συστήματος της δημόσιας διοίκησης που θα επέλθει με το προωθούμενο νέο πλαίσιο λειτουργίας του δημοσίου τομέα.
Η κυβέρνηση επιδιώκει, με θεσμικές παρεμβάσεις της, τη ριζική αντιμετώπιση της σημερινής κακοδιοίκησης στο Δημόσιο. Στόχος, όπως αναφέρεται στην ομιλία του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, αρμοδίου για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη, στη Βουλή είναι η μετατροπή του δημοσίου τομέα σε «ουσιαστικό μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής».
Στις προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η διαμόρφωση μιας δημόσιας διοίκηση «ευέλικτης, προσαρμοσμένης στις κοινωνικές ανάγκες», η οποία θα εξυπηρετεί τους πολίτες, υλοποιώντας δράσεις με μετρήσιμη αποτελεσματικότητα.
Αξιολόγηση προσωπικού και επιλογή προϊσταμένων
Η κυβέρνηση προγραμματίζει για το προσεχές διάστημα, μεταξύ άλλων, δυο σημαντικές παρεμβάσεις:
* νέο θεσμικό πλαίσιο για το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων που θα διασφαλίζει «τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική λογοδοσία»
* τη θέσπιση ενός Εθνικού Μητρώου για τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης που διαθέτουν πολύ υψηλά εκπαιδευτικά και διοικητικά προσόντα. Όλες οι επιτελικές θέσεις του δημόσιου τομέα και των νομικών του προσώπων θα στελεχώνονται από τη δεξαμενή του Εθνικού Μητρώου «μέσα από αντικειμενικές, αδιάβλητες και αξιοκρατικές διαδικασίες που θα τελούν υπό την ευθύνη του ΑΣΕΠ και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και βάσει κριτηρίων που θα είναι διαφανή, εκ των προτέρων γνωστά και κοινά για κάθε προκηρυσσόμενη θέση».
Επίσης αναμένεται άμεσα η δημοσιοποίηση του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης του δημόσιου τομέα. Το νέο σύστημα, σύμφωνα με τον κ. Βερναρδάκη, θα βασίζεται σε αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και οι απαιτήσεις του θα κλιμακώνονται στη βάση της διοικητικής ιεραρχίας από τον προϊστάμενο τμήματος ως και τον γενικό διευθυντή.
Κινητικότητα και μετατάξεις
Θεσπίζεται νέο σύστημα εσωτερικής κινητικότητας στον δημόσιο τομέα, το οποίο η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ευέλικτο και λειτουργικό. Ουσιαστικά γίνεται λόγος, για μία ακόμα φορά, σε «μια εσωτερική αγορά εργασίας». Το σύστημα κινητικότητας θα συνδυάζει, σύμφωνα με τον κ. Βερναρδάκη, «τις υπηρεσιακές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό με τις σταδιοδρομικές επιλογές που το ανθρώπινο δυναμικό θέλει να κάνει».
Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη για την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων που εξουδετερώνουν την κινητικότητα μέσω αποσπάσεων και μετατάξεων. Η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για αποσπάσεις, μετατάξεις και εν γένει κινητικότητα, τίθεται σε προτεραιότητα, με έμφαση στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας, όπου η μείωση του αριθμού των προβλεπόμενων διοικητικών ενεργειών θα αποτελέσει αντικείμενο άμεσης ρύθμισης.
Αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο
Δρομολογούνται διαδικασίες για συνολική επανεξέταση, από νομοπαρασκευαστική επιτροπή υψηλού κύρους, του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Βερναρδάκη, η κυβέρνηση «θα προχωρήσει επειγόντως σε ορισμένες καίριες νομοτεχνικές βελτιώσεις του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων με έμφαση στην αντιμετώπιση των έστω και ολίγων εκείνων περιπτώσεων όπου υπάρχει παραπομπή σε δίκη για διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων και κακουργημάτων».
Θα υπάρξουν επίσης παρεμβάσεις ώστε να μη διαιωνίζονται στρεβλώσεις που δημιουργούν απαράδεκτες καθυστερήσεις στην απονομή πειθαρχικής δικαιοσύνης.
Απλοποίηση διαδικασιών και μείωση γραφειοκρατίας
Η κυβέρνησης διακηρύσσει σε όλους τους τόνους ότι έχει σχεδιάσει παρεμβάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου και των διοικητικών βαρών για πολίτες και επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η διασύνδεση βάσεων πληροφορικής όπως το Taxis, τα δημοτολόγια, τα ληξιαρχεία, ο ΑΜΚΑ. Επίσης, έμφαση δίνεται στην επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά ΚΕΠ μέσω της πληροφορικής πύλης ΕΡΜΗΣ. Θα διασφαλιστεί, σύμφωνα με τον κ. Βερναρδάκη, η τεχνική δυνατότητα εγγραφής και πιστοποίησης των χρηστών στην πύλη ΕΡΜΗΣ με την οποία πλέον οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν αρκετές υποθέσεις τους από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του σπιτιού τους. Ορισμένα από αυτά τα δικαιολογητικά θα έχουν τη δυνατότητα να τα εκτυπώνουν αμέσως ενώ κάποια άλλα θα τους αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.