Αναμόρφωση του συστήματος ανάδειξης των διοικήσεων των πανεπιστημίων προανήγγειλε η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, Σία Αναγνωστοπούλου, καταλογίζοντας στις προηγούμενες κυβερνήσεις ότι αναπαρήγαγαν ένα παλιό, αυταρχικό και αναποτελεσματικό μοντέλο.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε:

  • Καταργείται «η αντιδημοκρατική αρμοδιότητα των Συμβουλίων» να προεπιλέγουν ή να αποκλείουν αυθαιρέτως υποψήφιους για τα μονοπρόσωπα όργανα της διοίκησης.
  • Επανέρχεται η εκλογή με κάλπη, ενώ η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας προβλέπεται σε ειδικές περιπτώσεις.
  • Σχεδιάζεται η άμεση ψήφιση μεταβατικού πλαισίου με το οποίο θα επιλυθούν κρίσιμα και λειτουργικά προβλήματα των ΑΕΙ.
  • Διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ ενώπιον των συλλογικών οργάνων του Τμήματος με πλήρη διαφάνεια, όρους επιστημονικής κρίσης και δημοσιότητας που αποκλείουν τις πελατειακές δικτυώσεις.
  • Εκδημοκρατισμός των διαδικασιών εκλογής των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης.
  • Επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων του πρυτανικού συμβουλίου και της Συγκλήτου.
  • Επαναφορά του Τμήματος ως ζωντανού πυρήνα του πανεπιστημίου.
  • Αξιολόγηση της εμπειρίας των Συμβουλίων, εξορθολογισμός της λειτουργίας τους και άρση της αντίφασης που δημιουργούν οι ταυτόχρονα διατακτικές και ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.
  • Επιδότηση ενοικίου για τους αδύναμους πρωτοετείς.

Η αρμόδια υπουργός τόνισε, επίσης, πως η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα της φοιτητικής μέριμνας, της σίτισης και εστίασης των φοιτητών, και εξήγγειλε την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής στήριξης των πιο αδύναμων για την ενίσχυση των φοιτητικών εστιών ή της επιδότησης ενοικίων με στόχο την κάλυψη των αναγκών τουλάχιστον των πρωτοετών.

Ακόμη, στις κυβερνητικές στοχεύσεις, η κ. Αναγνωστοπούλου ενέταξε τη μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης μετά από ευρύ διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους. Ακόμη, σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιμένει στο πρόταγμα μιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που θα αποτελέσει μια δυναμική, δημοκρατική και παραγωγική παράμετρο στις εξελίξεις «που θα σφραγίσουν την κοινωνική αναγέννηση και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας».

ΕΑΠ χωρίς κλήρωση

Εξάλλου, η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε πολιτικές ανάπτυξης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, όπως το άνοιγμα σε νέα επιστημονικά πεδία, ανοιχτή πρόσβαση χωρίς σύστημα κλήρωσης, είσοδος νέων επιστημόνων, αύξηση υποτροφιών.

Στη διά βίου μάθηση θα επικρατήσει το τρίπτυχο: διαφάνεια, λογοδοσία, κοινωνική πολιτική, δεσμεύτηκε.

Τέλος, η αρμόδια υπουργός έκανε ειδική μνεία στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις κοινωνικές επιστήμες στα πανεπιστήμια «που οριοθετούν την κοινωνία χωρίς μυθεύματα, ρατσισμό, σεξισμό και ξενοφοβία». «Θα κρατήσουμε ζωντανά αυτά τα οχυρά για έναν κύριο λόγο, γιατί μέσα από αυτά διαμορφώνονται πολίτες. Πολίτες που δεν θα επιτρέψουν πια στον δημόσιο χώρο ακραίες ενέργειες, όπως η δολοφονία του Φύσσα, ούτε εκφράσεις εναντίον θεσμικών προσώπων», κατέληξε.