Η αναβάθμιση της βιομηχανικής πολιτικής θα είναι ο κεντρικός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής για το νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο της χώρας, ανέφερε η υφυπουργός αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη, κατά τη συζήτηση στη Βουλή επί των προγραμματικών δηλώσεων.

Όπως ειδικότερα ανέφερε: Η ανάπτυξη μέσω ιδιωτικών επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, και δη βιομηχανικών επενδύσεων, αποτελεί τον κεντρικό μοχλό του νέου αναπτυξιακού μοντέλου, το οποίο θα εντάξει ξανά τη χώρα στον υγιή κύκλο της παραγωγής.

Στον τομέα της βιομηχανίας, το νέο αναπτυξιακό όραμα θα στηρίζεται στην επανεκκίνηση, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη.

Πρώτη προτεραιότητα, είπε η υφυπουργός, στην κατεύθυνση αυτή θα είναι η εκπόνηση εθνικής βιομηχανικής πολιτικής. Η χάραξη της βιομηχανικής πολιτικής θα αποτελέσει προϊόν συνδιαμόρφωσης με την κυβέρνηση και τους ανθρώπους που έχουν σχέση με τη βιομηχανική παραγωγή, και κυρίως με την επιχειρηματικότητα.

Η διαμόρφωση μακροπρόθεσμης βιομηχανικής πολιτικής ξεπερνά τον κύκλο αυτής της κυβέρνησης, είπε η υφυπουργός και τόνισε ότι είναι υπό διαμόρφωση η δημιουργία επιτελικού συλλογικού συμβουλευτικού οργάνου για την προτεραιοποίηση των στόχων στη βιομηχανική παραγωγή, το εθνικό συμβούλιο για τη βιομηχανία, στα πρότυπα και τη δομή του αντίστοιχου γαλλικού, με τη συμμετοχή σε αυτό παραγωγικών φορέων, κοινωνικών τάξεων, των συναρμόδιων υπουργείων για τη διαμόρφωση των στόχων και των πολιτικών.

Το όργανο αυτό θα λειτουργήσει ως καταλύτης όχι μόνο για τον καθορισμό στόχων, αλλά και για την παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων αυτών στον τομέα της βιομηχανίας, αλλά και την αντιμετώπιση θεμάτων που ταλανίζουν επί σειρά ετών τη βιομηχανία (το ζήτημα της ενέργειας, το φορολογικό σύστημα, τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, τη δεύτερη ευκαιρία κ.λπ.).

Η βιομηχανική πολιτική πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θα οδηγήσουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της απλοποίησης αδειοδότησης επιχειρήσεων, προσέθεσε η υφυπουργός και ενημέρωσε ότι μελετώνται βελτιώσεις στο Ν.4262/2014 που αφορά στην απλούστευση αδειοδότησης επιχειρήσεων.

Από διυπουργική επιτροπή εξετάζονται οι τομείς της μεταποίησης τροφίμων και ποτών, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των εξορυκτικών δραστηριοτήτων και του τουρισμού, καθώς αποτελούν το 30% των δραστηριοτήτων εφαρμογής τού ως άνω νόμου. Στόχος είναι, ως το τέλος Ιουνίου του 2016 και σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, να επιτευχθεί η επιζητούμενη απλούστευση στην αδειοδότηση.

Οι πολιτικές που θα προχωρήσουν θα αφορούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στις ψηφιακές υπηρεσίες προς τη μεταποίηση, στη βελτίωση των δομών υποστήριξης της βιομηχανίας, όπως οι ψηφιακές βάσεις δεδομένων και οι πλατφόρμες δικτύων.

Επίσης στην άσκηση εποπτείας στην αγορά στα βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας. Ειδικά στο χώρο εμπορίας και διακίνησης υγρών καυσίμων θα αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί, τόνισε η Θ.Τζάκρη.