• Αναζήτηση
 • Μέχρι τον Μάιο του 2016 σε ισχύ το νέο κεντρικό σύστημα προμηθειών

  Μέχρι τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί το σχέδιο δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε τους πρώτους μήνες του 2016 να προχωρήσουν οι αλλαγές σε νομοθετικό επίπεδο και να αρχίσει παράλληλα να ισχύει και το νέο κεντρικό σύστημα προμηθειών, σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα που συμφωνήθηκαν με τους δανειστές. Στόχος είναι να μειωθεί το διοικητικό κόστος στις δημόσιες συμβάσεις.

  Μέχρι τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί το σχέδιο δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε τους πρώτους μήνες του 2016 να προχωρήσουν οι αλλαγές σε νομοθετικό επίπεδο και να αρχίσει παράλληλα να ισχύει και το νέο κεντρικό σύστημα προμηθειών, σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα που συμφωνήθηκαν με τους δανειστές. Στόχος είναι να μειωθεί το διοικητικό κόστος στις δημόσιες συμβάσεις.

  Το χρονοδιάγραμμα για το οποίο δεσμεύεται η κυβέρνηση προβλέπει τα εξής:

  • Έως τον Ιανουάριο του 2016 θα αρχίσει να ισχύει ένα ενοποιημένο, ολοκληρωμένο και απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο (πρωτογενής και δευτερογενής νομοθεσία) για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης (2014/23, 2014/24, 2014/25).
  • Έως τον Δεκέμβριο του 2016 θα αρχίσει να ισχύει η μεταρρύθμιση του συστήματος των μη ένδικων-διοικητικών μέσων. Οι αρχές θα υποβάλουν λεπτομερή πρόταση για τη μεταρρύθμιση αυτή στην Επιτροπή μέχρι τον Οκτώβριο του 2015.
  • -Έως τον Φεβρουάριο του 2017 οι αρχές θα εγκρίνουν μέτρα για τη βελτίωση του συστήματος ένδικων μέσων. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οι αρχές θα διενεργήσουν, έως τον Σεπτέμβριο του 2016, σε συνεργασία με την Επιτροπή, συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος δικαστικού συστήματος ένδικων μέσων, εντοπίζοντας τα προβλήματα (π.χ. έλλειψη αποτελεσματικών και ταχέων ένδικων μέσων, καθυστερήσεις, δυσκολία λήψης αποζημίωσης, δικαστικά έξοδα).
  • Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (e-procurement), όπως συμφωνήθηκε με την Επιτροπή.
  • Έως τον Μάιο του 2016 θα αρχίσει να ισχύει ένα νέο κεντρικό σύστημα προμηθειών, που θα θεσπιστεί σε συνεργασία με την Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για τις ανάγκες του 2017.

  Οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΣ) θα παραμείνει ο κύριος φορέας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα. Η ΕΑΔΣ θα συνεργαστεί με άλλους ελληνικούς φορείς και την Επιτροπή για να εκπονήσει, μέχρι τον Μάρτιο του 2016, μια εθνική στρατηγική, να προσδιορίσει συστημικές ελλείψεις του εθνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις που θα εφαρμοστούν από τις αρχές μέσω ενός σχεδίου δράσης.

  Περαιτέρω τεχνική βοήθεια από τον ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό

  Έως τον Οκτώβριο του 2015 η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα δρομολογήσει εκ των υστέρων εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με επιλεγμένες μεταρρυθμίσεις και την εφαρμογή τους στον ανταγωνισμό, την αδειοδότηση επενδύσεων και τον διοικητικό φόρτο και, έως τον Ιούνιο του 2016, θα προσδιορίσει τα εναπομείναντα μέτρα που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή τους.

  Όσον αφορά την περαιτέρω τεχνική βοήθεια από τον ΟΟΣΑ, οι αρχές δηλώνουν ότι προτίθενται να υποβάλουν αμέσως αίτημα για παροχή στήριξης σε τρεις κρίσιμους τομείς. Δηλαδή:

  «Αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού στο χονδρικό εμπόριο, τις κατασκευές, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα μέσα ενημέρωσης και το υπόλοιπο της μεταποίησης με τη στήριξη του ΟΟΣΑ, μεταρρύθμιση της αδειοδότησης επενδύσεων με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας και νέος γύρος μείωσης του διοικητικού φόρτου.

  » Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας και σε άλλους τομείς, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών της Επιτροπής, εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, διεθνών οργανισμών και ανεξάρτητων συμβούλων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η διευκόλυνση του εμπορίου, η προώθηση των εξαγωγών, η χρήση γης, η εκπαίδευση, οι τουριστικές υποδομές, η γεωργία και τα διαρθρωτικά ταμεία».

  Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, έως τον Οκτώβριο του 2015 οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως τον Νόμο 4314/2014 για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, θα εγκρίνουν όλες τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που απαιτούνται για την ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και θα εφαρμόσουν όλες τις προϋποθέσεις.

  Οικονομία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Κι όλα μοιάζουν… παραμύθι Η λεπτεπίλεπτη μελαχρινή γυναίκα περπατάει με αργά, νωχελικά βήματα. Τα μαύρα πλούσια μαλλιά της μόλις που αγγίζουν το κόκκινο... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk