Παρατείνονται οι προθεσμίες για την επιδότηση της αντικατάστασης σε κατοικίες των καυστήρων πετρελαίου με αντίστοιχους φυσικού αερίου. Σήμερα ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε τη σχετική απόφαση (επίκειται η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), με την οποία τροποποιεί την αρχική απόφαση του 2014.

Η τροποποίηση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου χιλιάδες ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλλει αιτήσεις, να προλάβουν να προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αίτηση και για την πιστοποίηση. Έτσι, παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται ώστε να θεωρηθεί πλήρης η αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα προσκομίσουν έως και τις 30/09/2015 (αντί για 30/07/2015).
Προϋπόθεση για την επιδότηση είναι οι αιτούντες να έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου αποκλειστικά μέσα στο χρονικό διάστημα από 25/09/2014 έως και 14/08/2015.
Τα δικαιολογητικά που δείχνουν ότι ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση της εσωτερικής εγκατάστασης και ότι καταβλήθηκε η συμμετοχή του ωφελούμενου, θα υποβάλλονται το αργότερο έως τις 23/10/2015.