Στην 301η θέση κατατάσσεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανάμεσα στα 1.000 καλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, από τις χιλιάδες Α.Ε.Ι. που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσιεύει το διεθνώς γνωστό Center for World University Rankings.
Το ΕΚΠΑ σημείωσε άνοδο 30 θέσεων σε σχέση με την περσινή κατάταξη, όπου βρισκόταν στην 331η θέση. Μάλιστα αν συνυπολογιστεί η δραματική μείωση ή και διακοπή της δημόσιας χρηματοδότησης (τακτικές πιστώσεις, Π.Δ.Ε., κονδύλια για την έρευνα), σε συνδυασμό με άλλα προβλήματα, όπως η αφυπηρέτηση πολλών μελών Δ.Ε.Π., χωρίς έστω την ελάχιστη αναπλήρωση των κενών θέσεων και η διαθεσιμότητα σχεδόν των μισών διοικητικών στελεχών για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε αυτή η εκ πρώτης όψεως περιορισμένη άνοδος συνιστά ένα πραγματικό άθλο.
Το επίτευγμα αυτό αποδίδεται, κυρίως, στην αφοσίωση και την ποιότητα όλου του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματός μας, διδασκόντων, φοιτητών και αποφοίτων.
Σύμφωνα πάντα με την κατάταξη του Center for World University Rankings, το Ε.Κ.Π.Α. έχει υπερκεράσει στην κατάταξη Πανεπιστήμια με μεγάλη παράδοση, όπως το Πανεπιστήμιο της Λειψίας στην Γερμανίας (302η θέση) και το Πανεπιστήμιο St. Andrews στη Μεγάλη Βρετανία (309η θέση).
Παρά τις γνωστές και κατανοητές επιφυλάξεις που πολλοί εκφράζουν για τα διάφορα συστήματα αξιολόγησης Με βάση τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης, το Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Γεγονός που επιβεβαιώνουν και οι διεθνείς κατατάξεις.
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως βασικός εκπρόσωπος του ελληνικού δημόσιου Πανεπιστημίου, οφείλει και μπορεί μέσα από το έργο του, την επιστημονική γνώση και την βασική, αλλά και την εφαρμοσμένη έρευνα, να αναδείξει αξίες, πρότυπα και παραδείγματα, ώστε να βοηθηθεί η χώρα και να επανασυντονισθεί σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης.