Την αύξηση του φόρου ασφαλίστρων για 600.000 ασφαλισμένους της απορροφά η Εθνική Ασφαλιστική, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.
Συγκεκριμένα, κανένας ασφαλισμένος της Εθνικής Ασφαλιστικής, με ασφαλιστήρια Κλάδου Αυτοκινήτου και με ασφαλιστήρια κατοικίας Κλάδου Περιουσίας (τυποποιημένα πακέτα ασφάλισης), δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί, από την αύξηση φόρου που προκύπτει με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο.
Η αλλαγή της νομοθεσίας, μολονότι οδηγεί σε αύξηση των ασφαλίστρων έως και 5 ποσοστιαίες μονάδες λόγω της αλλαγής της φορολογικής επιβάρυνσης αυτών, δεν θα οδηγήσει σε αύξηση των ασφαλίστρων που καταβάλουν οι πελάτες της εταιρίας.
Η Εθνική Ασφαλιστική, στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής της αντίληψης αλλά και των δυνατοτήτων που της παρέχουν η οργάνωσή της και η κεφαλαιακή της επάρκεια, απορροφά εξ’ολοκλήρου την αύξηση αυτήν που υπολογίζεται σε €7.000.000 ετησίως, για λογαριασμό 600.000 ασφαλισμένων της.
Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, στη δύσκολη αυτή χρηματοοικονομική συγκυρία στέκεται εμπράκτως δίπλα στους πελάτες αλλά και τους συνεργάτες της καθώς οι αλλαγές που προκύπτουν στην τιμολόγηση των προϊόντων της δεν θα διαφοροποιήσουν τις προμήθειες των παραγωγικών της δικτύων.
Η Εταιρία σε όλο το διάστημα της χρηματοοικονομικής κρίσης, επεξεργάζεται και υλοποιεί σειρά δράσεων για να καλύψει τις αυξημένες και διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών της, διαμορφώνοντας ένα πλέγμα προστασίας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των καιρών.