Παρέμβαση κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στις αρμόδιες διαρκείς επιτροπές της Βουλής, πραγματοποίησαν εκ μέρους της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, η Συντονιστική Επιτροπή και ο Πρόεδρος της, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Β. Αλεξανδρής.
Ειδικότερα η Συντονιστική Επιτροπή κατέθεσε στη Βουλή υπόμνημα αφ’ ενός περί των νομοτεχνικών ελλειμμάτων του επίμαχου νομοσχεδίου και αφ΄ ετέρου περί των συγκεκριμένων προτάσεων τροποποίησης ορισμένων διατάξεων του σχεδίου ΚΠολΔ.
Στην προφορικώς αναπτυχθείσα παρέμβαση του ο κ. Αλεξανδρής υπενθύμισε την ανακοίνωση, με την οποία ο πρωθυπουργός είχε καταδικάσει τον Νοέμβριο του 2014, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ίδιο αυτό σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που εισάγεται τώρα για ψήφιση, χαρακτηρίζοντάς το πλήγμα κατά της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και του δικαίου των αδυνάτων πολιτών.
Σημείωσε επίσης ότι το επίμαχο νομοσχέδιο αποδοκιμάσθηκε από το 93% του δικηγορικού σώματος αλλά και το σύνολο του νομικού κόσμου της χώρας.
Ο κ. Αλεξανδρής ανέλυσε τα βασικά άρθρα που πλήττουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών τόσο στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης όσο και στην διαδικασία των πλειστηριασμών ακινήτων, με στόχο να ευνοηθούν οι Τράπεζες σε βάρος των οφειλετών αλλά και του Δημοσίου και των ασφαλιστικών φορέων.
Αναφέρθηκε ενδεικτικά στις ασφυκτικές προθεσμίες που επιβάλλονται στη πολιτική δίκη και οι οποίες λόγω των σοβαρών ελλείψεων σε προσωπικό θα αποδειχθούν τελικά ανεφάρμοστες, στον εξοβελισμό της εμμάρτυρης απόδειξης και την θεσμοθέτηση μιας αποδεικτικής διαδικασίας βασισμένης κυρίως σε έγγραφα, η οποία αντιβαίνει τη κοινή λογική και την καθημερινότητα της δικαστικής πρακτικής.
Επεσήμανε ακόμη ότι οι ασφυκτικές προθεσμίες που επιβάλλονται στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και η αναπροσαρμογή των ποσοστών κατάταξης των πιστωτών, σε περίπτωση πλειστηριασμού ενυπόθηκων ακινήτων προς όφελος των τραπεζών, βλάπτει σοβαρά τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και του Δημοσίου και των ασφαλιστικών φορέων.
Κατά τον κ. Αλεξανδρή εγείρεται επίσης ζήτημα αντισυνταγματικότητας, καθώς όπως ρητά διαλαμβάνεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την εφαρμογή των οικείων διατάξεων προκύπτει ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Τέλος, κατανοώντας όπως είπε τις καταστάσεις που βιώνει η χώρα, κάλεσε τη Βουλή:
· Να αναζητήσει τις αναγκαίες ισορροπίες στις κρίσιμες για τη κοινωνία διατάξεις του επίμαχου σχεδίου ΚΠολΔ.
· Να υιοθετήσει τις λύσεις που υπάρχουν κι έχουν ήδη προταθεί για την ορθή απονομή της Δικαιοσύνης και των προστασία των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών.
Τα αναλυτικά κείμενα που κατατέθηκαν είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ (www.dsa.gr και την ιστοσελίδα της Ολομέλειας (portal.olomeleia.gr).
Η προφορικώς αναπτυχθείσα παρέμβαση του κ. Αλεξανδρή, είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Βουλής.