Όλα τα υπουργεία και οι εποπτευόμενοι φορείς τους έχουν κληθεί να στείλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες Διοικητικής Μεταρρύθμισης αιτήματα για κάλυψη θέσεων που είναι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η μίνι κινητικότητα σε αυτή τη φάση συνδέεται με την αποκατάσταση των απολυμένων και των «διαθέσιμων».
Ήδη το υπουργείο επεξεργάζεται 32.853 αιτήματα (περιλαμβανομένων των ΟΤΑ) που είχαν σταλεί ως το μεσημέρι της Παρασκευής στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών. Με βάση αυτά θα εκδοθεί ως το τέλος Μαΐου πρόσκληση του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην οποία έχει το δικαίωμα συμμετοχής για επιλογή νέας θέσης (αντί της επαναφοράς στην παλιά τους θέση) η πλειονότητα των 3.900 απολυμένων και «διαθέσιμων» οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου περί αποκατάστασης αδικιών της πρότερης μνημονιακής περιόδου.
Πώς επιμερίζονται
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτική ηγεσία θα περιλάβει μεγάλο αριθμό των αιτημάτων-θέσεων που επιμερίζονται ως εξής: 2.600 αιτήματα του υπουργείου Εσωτερικών (αφορούν κυρίως ΟΤΑ), 2.400 του υπουργείου Οικονομίας, 3.900 του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 7.000 του υπουργείου Πολιτισμού, 126 του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 400 του υπουργείου Δικαιοσύνης, 11 του υπουργείου Εξωτερικών, 1.400 του υπουργείου Οικονομικών, 1.100 του υπουργείου Εργασίας, 7.600 του υπουργείου Υγείας και 40 των Ανεξάρτητων Αρχών.
Η πλειονότητα των 1.825 «διαθέσιμων» και των 2.103 απολυμένων θα μπορούν να δηλώσουν πού θα ήθελαν να τοποθετηθούν μέσω της πρόσκλησης για πλήρωση θέσεων με εθελοντική κινητικότητα. Μάλιστα, αυτό έχουν το δικαίωμα να το κάνουν ακόμα και αν έχουν καταθέσει ως τις 21 Μαΐου αίτηση επαναφοράς στην παλιά τους θέση. Το προσωπικό που θα επιστρέψει είτε στην παλαιά του θέση είτε σε προσωποπαγείς θέσεις, εφόσον μεταγενέστερα υποβάλει αίτηση και επιλεγεί σε θέση κινητικότητας, θα τοποθετηθεί οριστικά στην τελευταία.
Το ζήτημα του ακριβούς αριθμού των θέσεων που θα προκηρυχθούν θα καθορισθεί σύντομα, αλλά, όπως επισημαινόταν από κύκλους της πολιτικής ηγεσίας, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι μεγάλο το πλήθος των θέσεων, με δεδομένο ότι πρόκειται για τοποθέτηση προσωπικού με προϋπολογισμένο κόστος. Όπως είχε υπογραμμισθεί παλαιότερα, το ύψος της δαπάνης υπολογίζεται ότι δεν θα ξεπεράσει τα 22.832.000 ευρώ -θα χρειάζονταν 32.355.000 ευρώ για την αποκατάσταση των 3.900 εργαζομένων, αλλά ήδη καταβάλλονται 9.522.000 ευρώ για τη μισθοδοσία των 1.038 απολυμένων που επανήλθαν προσωρινά με δικαστικές αποφάσεις.
Η πρόσκληση θα καλεί τους ενδιαφερόμενους εντός προθεσμίας να καταθέσουν αιτήσεις σε θέσεις ανά κλάδο, κατηγορία, ειδικότητα, φορέα και, εφόσον απαιτούνται, πρόσθετα προσόντα. Με υπουργική απόφαση θα καθορισθεί η μοριοδότηση και η κατάταξη, κατά το πρότυπο των πινάκων του ΑΣΕΠ.