Στις 800.000 και πλέον ΙΧ που κυκλοφορούν ανασφάλιστα και τα οχήματα άνω της πενταετίας που είχαν την υποχρέωση να περάσουν ΚΤΕΟ και δεν το έκαναν στρέφονται συντονισμένα τα υπουργεία Μεταφορών και Οικονομικών προκειμένου να περιορίσουν το φαινόμενο και να αυξήσουν έτσι τα έσοδα του Δημοσίου αλλά και τις συνθήκες ασφαλείας στους ελληνικούς δρόμους.
Ηδη ξεκίνησε η συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο των δύο υπουργείων ώστε τα ηλεκτρονικά αρχεία που έχει το υπουργείο Μεταφορών να συνδεθούν με τις ασφαλιστικές εταιρείες και τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Τaxis) ώστε να αποσταλούν ειδοποιητήρια σε όλους όσοι δεν έχουν καταθέσει τις πινακίδες τους και κυκλοφορούν το ΙΧ ή άλλο όχημα χωρίς ασφάλιση ή δεν έχουν περάσει από τον τεχνικό έλεγχο που είναι υποχρεωτικός.
Στην κοινή ηλεκτρονική πλατφόρμα θα έχει πρόσβαση και η Τροχαία, η οποία θα μπορεί να ελέγχει ακόμη και εξ αποστάσεως (με laptop) αν οι ιδιοκτήτες και οι οδηγοί έχουν πληρώσει και δεν παρουσιάζουν πλαστά στοιχεία κατά τον έλεγχο. Οπως, δηλαδή, γίνεται με τον έλεγχο καταβολής των τελών κυκλοφορίας.
Οπως προβλέπεται, όσοι εντοπιστούν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα λάβουν σημειώματα και θα υποχρεωθούν να ασφαλίσουν το όχημά τους και να καταβάλουν 250 ευρώ υπέρ του Δημοσίου.
Οσοι εντοπιστούν από την Τροχαία απειλούνται με την επιβολή προστίμων, ακόμη και με την αφαίρεση του διπλώματος και των πινακίδων μέχρι να ασφαλιστεί το όχημα ή να περάσει από ΚΤΕΟ.


Απώλειες 100 εκατ. ευρώ

Οπως δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτων της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος κ. Δημήτρης Ζορμπάς, το Δημόσιο χάνει ετησίως περί τα 100 εκατ. ευρώ από τα ανασφάλιστα οχήματα τα οποία θα μπορούσε να εισπράξει άμεσα αν ενεργοποιήσει το ήδη ψηφισμένο θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή χωρίς να λάβει κανένα νέο μέτρο.
Αν τα ανασφάλιστα οχήματα εντοπιστούν και οι ιδιοκτήτες τους συμμορφωθούν, και το κράτος θα εισπράξει τους αναλογούντες φόρους και ένα αρνητικό κοινωνικό φαινόμενο θα εκλείψει και το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτου και συνεπώς οι συνεπείς ασφαλισμένοι θα ελαφρυνθούν.


Οι ποινές και τα πρόστιμα

Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος χωρίς την ασφαλιστική κάλυψη επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού, της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος για δέκα ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Σε εμπλοκή οχήματος σε ατύχημα επιβάλλεται η επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια.
Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση του χρόνου που επιβάλλει ο νόμος απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης. Η αστυνομική αρχή επιβάλλει επίσης χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατικά και άλλα οχήματα και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.


Τι έχει αλλάξει

Πέραν των προστίμων, αλλαγές επήλθαν προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο και στη σύναψη των συμβολαίων με τον νέο νόμο 4261/2014 (άρθρο 169). Οπως προβλέπεται, καταργείται το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης. Πλέον το έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύεται η σύναψη της ασφάλισης θα είναι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Η σύμβαση της υποχρεωτικής ασφάλισης του αυτοκινήτου καθίσταται ρητά σύμβαση ορισμένης διάρκειας. Δηλαδή, έχει συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης και συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα λήξης.
Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης ή σύναψη νέας ασφάλισης επιτρέπεται μόνο αφού προηγηθεί η καταβολή από τον ασφαλισμένο του αντίστοιχου ασφαλίστρου. Μάλιστα, διά νόμου απαγορεύεται πλέον να παραδίδουν οι ασφαλιστικές στους ασφαλισμένους τα συμβόλαια αν οι τελευταίοι δεν έχουν πρώτα πληρώσει το ασφάλιστρο.

HeliosPlus