Η έκρηξη της χορήγησης των στεγαστικών δανείων την προηγούμενη δεκαετία προκάλεσε την ανάπτυξη του κλάδου ασφάλισης της κατοικίας, αφού οι τράπεζες ασφάλιζαν την υποθηκευμένη κατοικία – για την οποία χορηγούσαν το δάνειο στις θυγατρικές ή στις συνεργαζόμενες μαζί τους ασφαλιστικές εταιρείες.

Αυτή η διαδικασία ήταν περίπου υποχρεωτική. Είναι η λεγόμενη ασφάλεια ενυπόθηκης κατοικίας, σύμφωνα με την οποία υποχρεώνεται ο δανειολήπτης από την τράπεζα που του χορηγεί το δάνειο να ασφαλίσει το ακίνητο που είναι υποθηκευμένο βάσει των καλύψεων που ζητάει η τράπεζα. Επί της ουσίας ο δανειολήπτης δεν είχε το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας. Η τράπεζα ανάγκαζε τον πελάτη της να ασφαλιστεί είτε στη θυγατρική ασφαλιστική εταιρεία που διέθετε είτε σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία συνεργαζόμενη μαζί της.

Αυτή η πρακτική πλέον αποτελεί παρελθόν. Η δέσμευση που επέβαλε η τράπεζα προς τον δανειολήπτη ακυρώθηκε όταν στις 14 Μαΐου 2013 με εγκύκλιο της η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τραπέζης της Ελλάδος έδωσε την δυνατότητα οι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων να επιλέγουν οι ίδιοι την ασφαλιστική εταιρεία που επιθυμούν. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά «όταν ο δανειολήπτης προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο που πληροί τις καλύψεις της δανειακής σύμβασης, αυτό πρέπει να γίνεται δεκτό χωρίς καμία καθυστέρηση» από την τράπεζα.

Μάλιστα η ίδια εγκύκλιος αναφέρει μεταξύ των άλλων «Κατά την έναρξη τυχόν προώθησης σε δανειολήπτη ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο αρμόδιος υπάλληλος υποχρεούται να διευκρινίζει ρητώς ότι (…) με τη δανειακή σύμβαση, ο δανειολήπτης δεν έχει δεσμευθεί να ασφαλιστεί σε συνεργαζόμενη με το πιστωτικό ίδρυμα ασφαλιστική επιχείρηση, αλλά ότι διατηρεί το συμβατικό δικαίωμα να προσκομίσει ασφαλιστήριο της επιλογής του, εφόσον αυτό πληροί τις καλύψεις που αναφέρονται στη δανειακή του σύμβαση».

Η συγκεκριμένη απόφαση αλλάζει τα δεδομένα της αγοράς και τούτο διότι παρέχει την δυνατότητα στους δανειολήπτες να επιλέξουν την ασφαλιστική εταιρεία που θεωρούν ότι είναι πιο συμφέρουσα για τους ίδιους, σε μία περίοδο που ο ανταγωνισμός στην αγορά λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο και οι επιλογές είναι πολλές.

Υπάρχουν ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, δηλαδή αρκετά οικονομικά και τα οποία φυσικά είναι συμβατά με την περίοδο την οποία διανύει η οικονομία και οι έλληνες πολίτες. Πολύ περισσότερο όταν η διαδικασία της ασφάλισης είναι εύκολη και απλή. Ο χρόνος που απαιτείται δεν είναι μεγαλύτερος από πέντε λεπτά και η αναζήτηση του κατάλληλου συμβολαίου μπορεί να γίνει είτε online ή μέσω τηλεφώνου. Η αγορά έχει αλλάξει. Οι διαδικασίες είναι απλές και οι επιλογές πολλές. Και φυσικά τα ασφάλιστρα είναι πλέον οικονομικά.

Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν είναι καλό να γνωρίζουν ότι η υποχρεωτική ασφάλιση της κατοικίας που προβλέπουν οι δανεικές συμβάσεις με τις τράπεζες αφορούν κατά κύριο λόγο την κάλυψη από τους κινδύνους του σεισμού και πυρός. Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο μπορεί να προσκομίσει ο δανειολήπτης στην τράπεζα με την οποία έχει την δανειακή του σύμβαση θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον αυτές οι δύο καλύψεις. Και φυσικά με τις επιλογές που υπάρχουν στην αγορά μπορούν να αλλάξουν ασφαλιστική εταιρεία και να πετύχουν φθηνότερα ασφάλιστρα με τις ίδιες ακριβώς καλύψεις.

Όμως όσοι σκοπεύουν να το κάνουν προηγουμένως πρέπει να φροντίσουν να προσκομίσουν στην τράπεζα το νέο ασφαλιστήριο τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη του παλαιού – προτού δηλαδή η τράπεζα αποσύρει χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό του δανειολήπτη για την ανανέωση του συμβολαίου.