«Τα υπό κατάρρευση ναυπηγεία, η απουσία, τόσον πολιτικής προσέλκυσης πλοίων, όσον και Eνιαίου Φορέα Ναυπηγικής Βιομηχανίας και Nαυπηγοεπισκευής μαζί με την γραφειοκρατία, το υψηλό μη μισθολογικό κόστος και τον άνισο ανταγωνισμό από τις όμορες χώρες, αποτελούν τα κύρια εμπόδια επανεκκίνησης της οικονομίας στο ναυπηγοεπισκευαστικό χώρο».
Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωση της η Διοίκηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Σχιστού Περάματος που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις των τελευταίων ετών στην Αττική, ύψους 150.000.000 ευρώ, όπου έχουν εγκατασταθεί από το 2005, ογδόντα βιομηχανικές επιχειρήσεις «δυστυχώς όμως οι παθογένειες της τελευταίας δεκαετίας και η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχουν οδηγήσει σε μαρασμό ολόκληρο το Πάρκο».
Επιπλέον η Διοίκηση της ΒΙ.ΠΑ.Σ. Α.Ε. σημειώνει ότι καταβάλλει προσπάθειες με κύριο στόχο την επανεκκίνηση και ανάπτυξη της Ναυπηγικής Βιομηχανίας και επισημαίνει ότι ο κλάδος της Nαυπηγικής Bιομηχανίας και Nαυπηγοεπισκευής μπορεί να δημιουργήσει άμεσα χιλιάδες θέσεις εργασίας, τόσο στον κλάδο της βιομηχανίας, όσο και συμπληρωματικά στον τομέα της μεταποίησης και του εμπορίου.
«Χρειάζεται όμως, προς τούτο, επανασχεδιασμός της όλης πολιτικής, εκσυγχρονισμός των υποδομών της Ζώνης Περάματος και φυσικά των δομών και του θεσμικού πλαισίου, που διέπει τη λειτουργία της Ζώνης», υπογραμμίζει.
Σχετικά με την πρόταση της Διοίκησης της ΒΙ.ΠΑ.Σ. Α.Ε. για την εξυγίανση και ανάπτυξη της Ναυπηγικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας στην χώρα μας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, συνοψίζεται σε πρώτη φάση στη δημιουργία μίας πρότυπης και ανταγωνιστικής Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνη στο Πέραμα, περιλαμβανομένου του Μώλου Δραπετσώνας-Γ1 υπό προϋποθέσεις λέγοντας ακόμη ότι «εμείς ως χρήστες δεν έχουμε καμία αντίρρηση στην ιδιωτικοποίηση εφόσον εξασφαλιστεί αμετάκλητα η χρήση των συγκεκριμένων χώρων (Πέραμα, Μώλου Δραπετσώνα-Γ1) ως Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και δέσμευσης για επενδύσεις. Παράλληλα έχουμε εκφράσει το ενδιαφέρον μας να συμμετέχουμε σε διαδικασίες παραχώρησης των συγκεκριμένων χώρων εφόσον κάτι τέτοιο αποφασιστεί».

Για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά θεωρεί ότι η πλέον πρόσφορη πρόταση είναι ο διαχωρισμός του Εμπορικού Τμήματος και η εκποίηση αυτού όπως νομικά προβλέπεται με την υποχρέωση του νέου Ιδιωτικού Φορέα Διαχείρισης να διατηρήσει την δραστηριότητα της Ναυπηγοεπισκευής συνεργαζόμενος με τις ιδιωτικές Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις της περιοχής ενώ για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου προτείμεται η εξυγίανση τους.