Μπαράζ αλλαγών στο Δημόσιο φέρνει το νομοσχέδιο του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών κ. Γιώργου Κατρούγκαλου, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το απόγευμα της Τρίτης και αναμένεται σύντομα να κατατεθεί στη Βουλή.

Με το νομοσχέδιο, περί τις 30.000-40.000 υπάλληλοι με καθεστώς ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) θα μονιμοποιηθούν, ενώ θα επαναπροσληφθούν οι απολυμένοι και όσοι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο για τις επαναπροσλήψεις στο Δημόσιο

Επανασυστήνονται οι υπηρεσίες που καταργήθηκαν σε εφαρμογή μνημονιακών δεσμεύσεων και επανέρχεται στις παλαιές θέσεις το προσωπικό, εκτός εάν επιλέξει μέσω της νέας κινητικότητας κάποια άλλη θέση από αυτές που αντιμετωπίζουν άμεσες ανάγκες της διοίκησης.

Καταργείται ο θεσμός της διαθεσιμότητας του ν. 4172/2013 (167 Α) , οι «διαθέσιμοι» αποκαθίστανται και οι απολυμένοι επανέρχονται στο Δημόσιο. Στο πλαίσιο αυτό αποκαθίστανται μεταξύ άλλων οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί αλλά και εκπαιδευτικοί – είχαν καταργηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση 46 ειδικότητες καθηγητών της Τεχνικής Εκπαίδευσης, οι οποίες απορροφούσαν το 23% των εγγεγραμμένων στα ΕΠΑΛ και το 56% των εγγεγραμμένων στις ΕΠΑΣ.

Επανασυστήνονται επίσης ειδικότητες και κλάδοι του προσωπικού των πανεπιστημίων και των σχολικών φυλάκων που είχαν καταργηθεί.

Το σχέδιο νόμου για την επαναπρόσληψη των απολυμένων, την αποκατάσταση των «διαθέσιμων» που περιέχει επίσης διατάξεις με αλλαγές στη δημόσια διοίκηση είναι το πρώτο το οποίο προωθεί για ψήφιση στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιώργος Κατρούγκαλος.

Η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου με τίτλο «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» θα περατωθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015.

Επαναπροσλήψεις και επανασύσταση κλάδων προσωπικού

Δημοτικοί αστυνομικοί: Η επανασύσταση ειδικοτήτων θεσμοθετείται για την άμεση πλήρωση αναγκών που έχουν ανακύψει μετά την κατάργηση των συγκεκριμένων κλάδων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 25 καταργούνται στην Ελληνική Αστυνομία οι θέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών και επανασυστήνονται αυτοδικαίως, κατόπιν αιτήσεως τους, αντίστοιχες θέσεις και κλάδοι ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας που είχαν καταργηθεί.

Ειδικότερα:
* Παρέχεται το δικαίωμα επιλογής σε υπάλληλους, πρώην δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι δεν επιθυμούν την επάνοδό τους στην επανασυσταθείσα θέση τους και παράλληλα διασφαλίζεται η κάλυψη πραγματικών αναγκών με τη διάθεσή τους στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
* Υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά, ή δεν συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες των ανακοινώσεων του τέως υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επανέρχονται, κατόπιν αίτησής τους, σε θέσεις στους οικείους δήμους.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου αφενός μεν να επιτευχθεί η αποκατάσταση αυτών των υπαλλήλων, αφετέρου δε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα οι υπηρεσιακές ανάγκες των δήμων.

Σχολικοί φύλακες: Όσον αφορά τους σχολικούς φύλακες, είναι αξιοσημείωτο ότι οι θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), στις οποίες έχουν τοποθετηθεί υπάλληλοι της ειδικότητας των σχολικών φυλάκων κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), δυνάμει οριστικών πινάκων, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΔΕ της ίδιας ειδικότητας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, η ρύθμιση αυτή κρίθηκε σκόπιμη για λόγους αποκατάστασης των τέως σχολικών φυλάκων που μεταφέρθηκαν σε θέσεις κατώτερης εκπαιδευτικής κατηγορίας από αυτή που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, καθώς οι θέσεις που προκηρύχθηκαν για αυτούς μέσω της 9/2014 Ανακοίνωσης ήταν αποκλειστικά κατηγορίας ΥΕ.

Ως το τέλος του 2016 ο διορισμός επιτυχόντων ΑΣΕΠ

Ιδιαίτερη μνεία υπάρχει για τους επιτυχόντες σε παλιούς διαγωνισμούς της ανεξάρτητης Αρχής ή σε προκηρύξεις υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ οι οποίοι, αν και έχουν διατεθεί προς διορισμό, παραμένουν από το 2009 αδιόριστοι.

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 26 προβλέπει ταχείες διαδικασίες, με σκοπό, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, να καλύψουν τις άμεσες λειτουργικές τους ανάγκες σε προσωπικό οι φορείς για τους οποίους προορίζονταν. Και αυτό, όπως σημειώνεται στην έκθεση, επιτυγχάνεται μια και δεν απαιτείται η εκ νέου εκκίνηση των χρονοβόρων διαδικασιών πρόσληψης που επιφέρουν πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Έτσι, ο διορισμός θα γίνει σταδιακά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, όπως και η αξιοποίηση σε υπηρεσίες αιχμής όλων των επιτυχόντων που περιλαμβάνονται σε πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ και των φορέων, που λόγω των περιοριστικών μέτρων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Διαδικασία πλήρωσης θέσεων με κινητικότητα

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης , με τις ρυθμίσεις αυτές διασφαλίζεται αφενός μεν η βέλτιστη κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών μέσω της υποβολής αιτημάτων από τους φορείς και γνωμοδότησης Τριμελούς Επιτροπής του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αφετέρου δε η βούληση των υποψηφίων διά της υποβολής σχετικής αίτησης.

Με διάταξη του ίδιου άρθρου παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία καθορίζονται θέματα που αφορούν ιδίως στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, στον προσδιορισμό των μοριοδοτούμενων κριτηρίων και στη διαδικασία μοριοδότησης.

Παράλληλα υπάρχει πρόβλεψη (άρθρο 22) για τη σύσταση στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύο Τριμελών Επιτροπών με αρμοδιότητα:
* την επεξεργασία των αιτημάτων των φορέων σχετικά με τις ανάγκες τους σε προσωπικό
* τη μοριοδότηση των υπαλλήλων που έχουν αιτηθεί συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης των εν λόγω θέσεων
* την έκδοση προσωρινών και οριστικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης και την εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί.

Τέλος η πολιτική επιστράτευση ως απεργοσπαστικό μέτρο

Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου περιλαμβάνει επίσης μέτρα εκδημοκρατισμού και εξορθολογισμού της διοίκησης και μέτρα που αφορούν σχέσεις κράτους και κοινωνίας. Γίνεται η επαναρύθμιση, σύμφωνα με το Σύνταγμα, του θεσμού της επίταξης προσωπικών υπηρεσιών και ρητά ορίζεται ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αντιμετώπισης απεργιών.

Στο άρθρο 1 σημειώνεται ότι:
«1. Η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών μπορεί να επιβληθεί αποκλειστικά σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης που προκλήθηκε από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία

2. Σε καμιά περίπτωση δεν επιβάλλεται πολιτική επιστράτευση ή οποιαδήποτε μορφή επίταξης προσωπικών υπηρεσιών ως μέτρο αντιμετώπισης απεργίας (….)».

Μετατροπή θέσεων ΙΔΑΧ σε μόνιμες θέσεις χωρίς κανένα μισθολογικό κόστος

Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). Με τις διατάξεις του άρθρου 15 ορίζεται η μετατροπή των θέσεων, στις οποίες αυτοί οι υπάλληλοι υπηρετούν, σε θέσεις μονίμων δημοσίων υπαλλήλων.

Διευκρινίζεται από το υπουργείο ότι οι ήδη υφιστάμενες ρυθμίσεις που διέπουν τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσεγγίζουν αυτές για τους μονίμους δημοσίους υπαλλήλους, ιδίως σε ό,τι αφορά το βαθμολόγιο, το μισθολόγιο και τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

Το υπουργείο τονίζει ότι έτσι παύει να υφίσταται στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης ο δυϊσμός μεταξύ των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση αορίστου δικαίου αορίστου χρόνου, που «παραβίαζε συστηματικά τις σχετικές επιταγές του άρθρου 103 του Συντάγματος για σταθερές και μόνιμες θέσεις εργασίας στο δημόσιο για όσους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες».

Όπως λένε από το ηγετικό επιτελείο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το μέτρο αυτό δεν έχει κανένα μισθολογικό κόστος, αντίθετα συντελεί στον εξορθολογισμό της διοίκησης, διευκολύνοντας τον θεσμό της κινητικότητας.

Αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο

Καταργούνται διατάξεις πολυάριθμων νομοθετημάτων οι οποίες εισήχθησαν από το 2012 και μετά, ώστε, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, να αποκατασταθεί το τεκμήριο της αθωότητας στην πειθαρχική διαδικασία. Στόχος είναι η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην επιβολή του μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας και η επαναφορά του προϊσχύοντος του 2012 νομικού καθεστώτος.

Αντικαθίστανται τα άρθρα που διέπουν το νομικό καθεστώς της δυνητικής αργίας και της αναστολής άσκησης καθηκόντων, με επαναφορά του προϊσχύοντος του 2012 νομικού καθεστώτος, με την αναγκαία προσαρμογή του στις ισχύουσες διαδικαστικές διατάξεις.

Εισάγονται μεταβατικές διατάξεις περί λήξης της αυτοδίκαιης αργίας, εντός δεκαπενθήμερης προθεσμίας. Προβλέπεται ότι τα αρμόδια όργανα εντός αυτής της δεκαπενθήμερης προθεσμίας μπορούν να αποφασίσουν αιτιολογημένα την αναστολή άσκησης των καθηκόντων για όσους από τους υπαλλήλους αυτούς υφίσταται επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος, παραπέμποντας στο οικείο πειθαρχικό συμβούλιο προκειμένου αυτό να αποφασίσει για τη θέση ή μη σε δυνητική αργία.

Επίσης, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ιδίως επί θεμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και του Εθνικού Τυπογραφείου.