Κατατέθηκε τροπολογία που προσφέρει σε όσους σπεύσουν να πληρώσουν έως τις 27 Μαρτίου το σύνολο ή μέρος ληξιπρόθεσμης οφειλής τους προς την εφορία τη δυνατότητα να απαλλαγούν από το 100% των προσαυξήσεων, των τόκων και των προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής που την επιβαρύνουν. Σε μια προσπάθεια άμεσης είσπραξης εσόδων το υπουργείο Οικονομικών δίνει τη δυνατότητα αυτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενεργοποιώντας μια «ρύθμιση εξπρές».

Την τροπολογία υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης και οι συναρμόδιοι υπουργοί και αναπληρωτές υπουργοί και κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης».

Ειδικότερα, με την τροπολογία οποιδήποτε εκούσια εκούσια καταβολή, έως και τις 27.3.2015, συνολικής ή μέρους βεβαιωμένης στη Φορολογική Διοίκηση οφειλής εκτός ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας, απαλλάσσεται κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που την βαρύνουν.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται ως προς τις οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας ότι θα ισχύσει η ίδια απαλλαγή για την εκούσια εξόφληση, έως την 27η Μαρτίου, του συνόλου της υπολειπόμενης βασικής οφειλής.

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της εν λόγω τροπολογίας, λόγω της κρίσης, της μείωσης μισθών και εισοδημάτων, της αύξησης της ανεργίας που οδήγησαν πολίτες και επιχειρήσεις σε πραγματική οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στο σύνολο των υποχρεώσεών τους, επιδιώκεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα (έως 27 Μαρτίου 2015) η διευκόλυνση των φορολογουμένων να εκπληρώσουν το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων τους στη Φορολογική Διοίκηση με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, με ταυτόχρονη αύξηση των δημοσίων εσόδων.