• Αναζήτηση
 • Κέρδη 21,3 εκατ.ευρώ για τον ΟΛΘ το 2014

  Αύξηση πωλήσεων και κερδών ανακοίνωσε για τη χρήση του 2014 ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το έτος 2014 ανήλθε σε 56.280.238 ευρώ έναντι των 51.560.096 ευρώ του αντίστοιχου έτους 2013 σημειώνοντας αύξηση 9,15%.

  Αύξηση πωλήσεων και κερδών ανακοίνωσε για τη χρήση του 2014 ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).
  Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το έτος 2014 ανήλθε σε 56.280.238 ευρώ έναντι των 51.560.096 ευρώ του αντίστοιχου έτους 2013 σημειώνοντας αύξηση 9,15%.
  Κατεγράφη άνοδος πωλήσεων σε όλους τους λειτουργικούς τομείς: ΣΕΜΠΟ κατά 8,74%, Συμβατικό λιμάνι κατά 9,68%, Επιβατικό κατά 12,99% και στην Εκμετάλλευση χώρων κατά 9,50%.
  Στη περίοδο που έληξε στις 31/12/2014 διακινήθηκαν 349.990 Ε/Κ (σε TEUς), με αύξηση 8,59%, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Επίσης, κατεγράφη αύξηση στο γενικό φορτίο κατά 12,16% και αύξηση στο χύμα φορτίο κατά 14,97%.
  Συνολικά τα έσοδα στο εξεταζόμενο έτος 2014 αυξήθηκαν κατά 4,71% από το αντίστοιχο έτος 2013, παρά τη μείωση των χρηματοοικονομικών εσόδων κατά 41,70%, λόγω σημαντικής πτώσης των επιτοκίων και των επενδυμένων διαθεσίμων της εταιρείας.
  Το σύνολο των εξόδων μειώθηκε κατά 4,01% από το 2013, κυρίως από τη μείωση των αμοιβών του προσωπικού κατά 7,86%, λόγω αποχώρησης εργαζομένων για συνταξιοδότηση.
  Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 27.977.902 ευρώ έναντι των 22.924.773 ευρώ του 2013 (+22,04%).
  Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 28.388.514 ευρώ έναντι των 24.342.238 ευρώ του 2013 (+16,62%) ενώ μετά από φόρους τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα 21.300.404 ευρώ έναντι των 18.187.851 ευρώ (+17,11%).
  Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για το 2014 ανήλθαν στα 29.424.347ευρώ (+25,16%).
  Δείτε επίσης
  Οικονομία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk