Αυστηρότερη νομοθεσία για τα δάνεια των κομμάτων προαναγγέλλει ο υπουργός Εσωτερικών Ν. Βούτσης με στόχο την διαφάνεια και την ανεξαρτησία τους. Σύμφωνα με έγγραφη απάντησή του που διαβιβάστηκε στην Βουλή μετά από σχετική ερώτηση του βουλευτή των ΑΝΕΛ Ν. Νικολόπουλου, «το ζήτημα του τραπεζικού δανεισμού των πολιτικών κομμάτων είναι μείζον και συνδέεται ευθέως με την πάταξη της διαπλοκής και την ποιότητα της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος». Και σημειώνει ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται «στην μεταρρύθμιση του ισχύοντος για τον τραπεζικό δανεισμό των πολιτικών κομμάτων πλαισίου, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των πολιτικών κομμάτων και της κατοχύρωσης της ανεξαρτησίας τους».

Μάλιστα σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς Π. Νικολούδη, «στον κατάλογο των μεταρρυθμιστικών μέτρων που πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση προς τους Ευρωπαίους εταίρους και τα θεσμικά όργανα περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η περαιτέρω αυστηροποίηση της νομοθεσίας που αφορά στην χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων με την καθιέρωση ανωτάτων επιπέδων δανεισμού από χρηματοπιστωτικά και άλλα ιδρύματα». Όπως αναφέρεται στην απάντησή του στην ίδια ερώτηση «η παράνομη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων συνιστά κρούσμα διαφθοράς και ως τέτοια θα αντιμετωπίζεται ανυποχώρητα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας».