Πιστή στην «εμμονή» της Μ.Βρετανίας όσον αφορά την πιθανότητα grexit, αλλά και την εν γένει σταθερότητα της ευρωζώνης, η Royal Bank of Scotland φρόντισε να βάλει στην Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2015-2016 του υποκαταστήματος της στην Ελλάδα ειδική ρήτρα σχετικά με σενάριο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ.

Όπως αναφέρεται στο επίμαχο άρθρο «στην ακραία περίπτωση εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη» προβλέπεται επαναδιαπράγματευση του ύψους των μισθών.

Υπενθυμίζεται ότι η βρετανική κυβέρνηση ήταν η μόνη στην ΕΕ που πραγματοποίησε σύσκεψη με θέμα την πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας από ευρώ, γεγονός που σχολιάστηκε από τα άλλα μέλη της Ένωσης που διαχώρισαν τη θέση τους.

Ειδικότερα, στο επίμαχο άρθρο (άρθρο 8) της επιχειρησιακής σύμβασης αναφέρεται: «Λόγω της κρίσιμης για την Ελλάδα οικονομικής συγκυρίας κατά την περίοδο υπογραφής της παρούσας ΕΣΣΕ, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι, στην ακραία περίπτωση εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη, θα επαναδιαπραγματευθούν το άρθρο 2 της παρούσας (σ.σ αφορά τους μισθούς) εφόσον ζητηθεί τουλάχιστον από το ένα εξ αυτών».

Η σύμβαση αυτή υπογράφηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2015.