Ψήφισμα που κάνει λόγο για όλο και περισσότερα νομοθετικά εμπόδια στην πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη εξέδωσε η Ένωση Διοικητικών Δικαστών μετά την τακτικής γενική συνέλευση των μελών της.

Σε μια άλλη εξέλιξη, αντιπροσωπεία της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας επέδωσε στον υπουργό Δικαιοσύνης υπόμνημα με τις προτάσεις για την βελτίωση της ποινικής νομοθεσίας και την επιτάχυνση της Ποινικής Δικαιοσύνης.

Το ψήφισμα της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών καταγράφει νομοθετικά μέτρα που εμποδίζουν την αποτελεσματική πρόσβαση Δικαιοσύνη, και επιπλέον προτείνει την λήψη επτά νομοθετικών μέτρων.

«Η νομοθετική πρακτική της θέσπισης ολοένα περισσότερων εμποδίων πρόσβασης των πολιτών στα δικαστήρια, καθώς και της συρρίκνωσης του δικαστικού ελέγχου, ιδίως επί διοικητικών πράξεων που επιβάλλουν οικονομικά βάρη, με σκοπό την «επιτάχυνση» και την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του κρατικού προϋπολογισμού, καθιστούν την προσφυγή στη δικαιοσύνη δυσχερή, αναποτελεσματική, και συχνά μάταιη» αναφέρει το ψήφισμα.

Κάνει επίσης λόγο για ασφυκτικές πιέσεις που ασκούνται στους δικαστές για μεγιστοποίηση της «ποσοτικής τους απόδοσης».

«Είναι απαραίτητη η εμπέδωση συνθηκών πραγματικής δικαστικής ανεξαρτησίας εντός των κόλπων της Δικαιοσύνης, που θα επιτρέψουν και θα εμπνεύσουν το δικαστή να επιτελέσει το δύσκολο έργο του. Οι πανταχόθεν ασφυκτικές πιέσεις που ασκούνται στους δικαστές για κορύφωση της ποσοτικής τους απόδοσης πέραν των ανθρώπινων ορίων τους και των ορίων ασφαλείας του δικαιοδοτικού συστήματος, καθώς και η εγκαθίδρυση συνθηκών ιεραρχικής υποταγής των δικαστών, υποσκάπτουν ευθέως τη δικαστική λειτουργία».

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών θεωρεί επιβεβλημένη τη λήψη επτά μέτρων:

  • Εξορθολογισμό του ίδιου του ουσιαστικού διοικητικού νόμου, ιδίως όταν δι΄ αυτού επιβάλλονται στους πολίτες οικονομικές επιβαρύνσεις,
  • Άρση των υπέρμετρων κωλυμάτων πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη (π.χ. υψηλό κόστος, αυστηρές προϋποθέσεις παραδεκτού), καθώς και την αποφυγή θέσπισης νέων μέτρων, αμφίβολης αποτελεσματικότητας και αμεροληψίας, όπως το σύστημα γενικευμένων ενδικοφανών διαδικασιών,
  • Απόσυρση των ρυθμίσεων του ν νόμου 3900/2010, που καθιέρωσαν δυσμενέστερη δικονομική αντιμετώπιση των φορολογικών και εν γένει χρηματικών διαφορών (άρθρα 79 και 202 ΚΔΔμίας),
  • Προώθηση εναλλακτικών μέτρων κράτησης, για τους αλλοδαπούς πολίτες, κατά τις επιταγές του νόμου 3907/2011, καθώς και τη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών κράτησης,
  • Κατάργηση των απαξιωτικών και δυσλειτουργικών ρυθμίσεων του νόμου 4055/2012, που αφορούν τους κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων και το πειθαρχικό δίκαιο των δικαστών.
  • Αντικατάσταση του θεσμού της πιλοτικής δίκης με διαδικασίες που επιφέρουν μικρότερο «κόστος» στο διάχυτο έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων από το φυσικό δικαστή.
    Εκσυγχρονισμό της λειτουργικής οργάνωσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Προτάσεις της Ένωσης Εισαγγελέων

Εκπρόσωποι της ‘Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδας επισκέφθηκε την Κυριακή τον υπουργό Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλο και του επέδωσε υπόμνημα με προτάσεις για την βελτίωση και επίσπευση της Ποινικής Δικαιοσύνης, αλλά και της ποινικής νομοθεσίας.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων βελτιώσεις στον Ποινικό Κώδικα όσο και στον Κώδικά Ποινικής Δικονομίας, καθώς και στην νομοθεσία και στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.

Παράλληλα, προτείνεται η θεσμοθέτηση της ποινικής συνδιαλλαγής (plea bargaining) και η ενίσχυση της ασφάλειας των δικαστικών εγκαταστάσεων.

Προτείνεται ακόμα η εξατομικευμένη εξέταση της κατάργησης της φρούρησης που έχει διατεθεί σε δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι έχουν χειριστεί υποθέσεις με βαρύτητα και επικινδυνότητα, ενώ γίνονται προτάσεις και για υπηρεσιακά εισαγγελικά ζητήματα.