Νέα μέτρα κοινωνικής αλληλεγγύης, που περιλαμβάνουν προσωρινή καθολική αναστολή των πλειστηριασμών ακινήτων των υδροληπτών ανεξαρτήτως του οφειλόμενου ποσού και άρση κάθε διακοπής υδροδότησης για τα νοικυριά που βρίσκονται σε αποδεδειγμένα πλήρη οικονομική αδυναμία, αποφάσισε να εφαρμόσει η ΕΥΔΑΠ.
Σύμφωνα με έγγραφο που αναρτήθηκε στη «Δι@ύγεια», το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ στη συνεδρίαση της 11ης Φεβρουαρίου 2015, λαμβάνοντας υπόψη τις δρομολογημένες εδώ και καιρό υπηρεσιακές εισηγήσεις, έλαβε νέα μέτρα κοινωνικής αλληλεγγύης, με διάρκεια ενός έτους, δηλαδή ως τις 11 Φεβρουαρίου 2016, όπως:
– Προσωρινή καθολική αναστολή των πλειστηριασμών ακινήτων των υδροληπτών ανεξαρτήτως ποσού το οποίο οφείλεται.
– Άρση κάθε διακοπής υδροδότησης όσων οικογενειών βρίσκονται σε αποδεδειγμένα πλήρη οικονομική αδυναμία για την εξόφληση ή και τη ρύθμιση των οφειλών τους προς την εταιρεία.
– Εξαίρεση από το πρόγραμμα διακοπών υδροδότησης όσων οικογενειών βρίσκονται σε αποδεδειγμένα πλήρη οικονομική αδυναμία για την εξόφληση ή ακόμα και τη ρύθμιση των οφειλών τους προς την ΕΥΔΑΠ.
– Εφαρμογή της διακοπής υδροδότησης μόνον όταν οι πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές από καταναλώσεις υδροληψίας, πάγιο, υποχρεωτική κατανάλωση, αντικατάσταση υδρομέτρου, κατ’ αποκοπήν εργασίες κτλ., αθροιστικά ή μεμονωμένα, υπερβαίνουν τα 500 ευρώ.
– Προσωρινή αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (εξαιρουμένης της αποστολής ατομικών ειδοποιήσεων) που λαμβάνει η ΕΥΔΑΠ, με βάση τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μέχρι του ποσού κύριας οφειλής 3.000 ευρώ για τους πελάτες οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, με την προϋπόθεση της έγκαιρης προσέλευσης των οφειλετών για τον διακανονισμό της αποπληρωμής των οφειλών τους σε δόσεις.
Μάλιστα, σε ειδικές περιστάσεις για ποσά κύριας οφειλής από 3.000 ευρώ ως 6.000 ευρώ, θα αποφασίζουν την ένταξη στη ρύθμιση με βάση αντικειμενικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια οι γενικοί διευθυντές της εταιρείας.
Σημειωτέον όμως ότι η απόφαση αφορά νοικοκυριά και όχι επιχειρήσεις ή δήμους.
Η εταιρεία προχωρά σε νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, καθώς, όπως αναφέρει, αυτά «χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση, καθότι είναι κατανοητή η δύσκολη οικονομική συγκυρία την οποία βιώνουν οι πελάτες της εταιρείας και η αδυναμία αυτών για την αποπληρωμή των οφειλών τους».
Γνώμονας και άξονας δράσης, αναφέρει η ΕΥΔΑΠ, «είναι το γεγονός ότι το νερό και η πρόσβαση σε αυτό αποτελεί δημόσιο, κοινωνικό, αλλά και οικολογικό αγαθό, απαραίτητο για τη ζωή και την ανθρώπινη κοινωνία, το οποίο παρέχεται από την ΕΥΔΑΠ με υψηλό αίσθημα κοινωνικής, αλλά και εταιρικής ευθύνης».
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου του 2014, το υπόλοιπο των πελατών με προβλέψεις επισφάλειας αυξήθηκε στα 14 εκατ. ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες τους έτους. Έτσι, το υπόλοιπο των απαιτήσεων των πελατών -πριν από τη μείωση τους με την πρόβλεψη της επισφάλειας- αυξήθηκε κατά ποσό 21,14 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού 32,5 εκατ. ευρώ, όμως λόγω του μεγάλου πλήθους των πελατών (άνω των δύο εκατομυρίων), ο πιστωτικός κίνδυνος είναι εν μέρει σχετικά περιορισμένος.
Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, οι οφειλές των νοικοκυριών αποτελούν πολύ μικρό ποσό, καθώς η «μερίδα του λέοντος» των οφειλών προς την ΕΥΔΑΠ ανήκει σε δήμους.