Οικονομικό Επιμελητήριο: Ανέφικτη η τήρηση ημερομηνιών για τις δηλώσεις

Την άποψη πως μόνον ως «επιστημονική φαντασία» μπορεί να νοηθεί η ομαλή εξέλιξη της υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος του 2015, εκφράζει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΟΕΕ) με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη καλύτερης προετοιμασίας.

Την άποψη πως μόνον ως «επιστημονική φαντασία» μπορεί να νοηθεί η ομαλή εξέλιξη της υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος του 2015, εκφράζει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΟΕΕ) με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη καλύτερης προετοιμασίας.

Η Διοίκηση του ΟΕΕ στην επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό, την οποία κοινοποίησε στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευαγ. Βενιζέλο, στον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδόυβελη, στον υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα, στον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, στον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη, στον επικεφαλής της ΓΓΠΣ Χάρη Τσαβδάρη, καθώς και στην γενική γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, ζητά την πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρονικών υποδομών, ώστε να ολοκληρώνεται χωρίς προβλήματα η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη ταλαιπωρία των πολιτών.

Το ΟΕΕ υποστηρίζει πως με βάση τα όσα προβλέπονται για την επόμενη χρονιά, «μόνο ως επιστημονική φαντασία μπορεί να νοηθεί η ομαλή εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015», ενώ στέκεται ιδιαίτερα στο δυσανάλογο βάρος ευθύνης εκτέλεσης επαγγελματικών καθηκόντων, που κλήθηκαν να επωμιστούν οι λογιστές – φοροτεχνικοί.


Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

»Η απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών στο πλαίσιο της ανάγκης για μια φορολογική μεταρρύθμιση, που θα εξασφαλίσει ένα δίκαιο, σταθερό και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα παρίσταται πιο επιτακτική από ποτέ σήμερα.

»Η πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η ομαλή λειτουργία των ηλεκτρονικών υποδομών, ώστε να ολοκληρώνεται ακώλυτα η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα συμβάλει στην αποφυγή της αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας των πολιτών και στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

»Παρά το ότι τα εν λόγω χρονοδιαγράμματα προσδιορίζονται με ακρίβεια και σαφήνεια από τις οικείες διατάξεις, η εφαρμογή τους στην πράξη απέχει, δυστυχώς, από τις ισχύουσες διατάξεις. Παράδειγμα αποτελεί η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013), η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 2238/1994, έπρεπε να διεξαχθεί από την 1η Φεβρουαρίου έως την 30η Ιουνίου 2014.

»Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος των νέων εφαρμοστέων διατάξεων (ΠΟΛ. 1085/2014) δημοσιεύθηκε την 20η Μαρτίου 2014 και η αναγκαία ηλεκτρονική εφαρμογή τέθηκε σε λειτουργία την 21η Μαρτίου 2014, δηλαδή σημειώθηκε, αντιστοίχως, καθυστέρηση 47 και 48 ημερών.

»Παράλληλα σοβαρά προβλήματα παρουσιάστηκαν και σε άλλες διαδικασίες, όπως κατά την ανάρτηση των βεβαιώσεων αποδοχών, συντάξεων, παρακρατουμένων φόρων κ.λπ., η μη εκπλήρωση των οποίων καθιστούσε, κατ’ ουσίαν, αδύνατη την υποβολή ακόμη και όταν ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

»Ακόμη, δε, και αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία προέκυψαν εν μέσω της διαδικασίας, διά των διατάξεων του Ν. 4261/2014. Τέλος, δεν έλειψαν και τα τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, τα οποία επιδείνωσαν την κατάσταση, με το οξύμωρο, μάλιστα, φαινόμενο να καλούνται οι φορολογούμενοι και οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί αυτών να υποβάλουν δηλώσεις κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες, διότι στις εργάσιμες ώρες πραγματοποιούνταν τεχνικές εργασίες.

»Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί στους πολίτες κλίμα ανασφάλειας, δυσαρέσκειας, αποδοκιμασίας απέναντι στον Κράτος, δεδομένης και της παρατηρούμενης αύξησης των φορολογικών τους βαρών. Η ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής έως τη 14η Ιουλίου, όχι μόνο δεν θεράπευσε την κατάσταση, αλλά επαλήθευσε για μια ακόμη φορά την αδυναμία προσαρμογής της Φορολογικής Διοικήσεως.

»Μέσα στο πλαίσιο αυτό, οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί κλήθηκαν όχι μόνο να επωμιστούν ένα δυσανάλογο βάρος ευθύνης εκτέλεσης των επαγγελματικών καθηκόντων τους μέσα σε έναν πραγματικό κυκεώνα, αλλά βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν παράλληλα και τις δυσβάστακτες κυρώσεις σε περίπτωση μη τηρήσεως των σχετικών προθεσμιών.

»Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων περατώνεται, πλέον, την 30η Απριλίου. Με βάση λοιπόν, την έως σήμερα εμπειρία, μόνο ως επιστημονική φαντασία μπορεί να νοηθεί η ομαλή εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015.

»Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δεν μπορούμε να παραμένουμε παθητικοί θεατές, παρακολουθώντας μηχανικά την κοινωνία να ταλαιπωρείται και τον επαγγελματικό μας ρόλο να απαξιώνεται, αλλά και το Κράτος να υφίσταται τεράστια ζημία από τα ίδια τα όργανά του.

»Το αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας είναι, η πιστή εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας και βάσει αυτής, η εξασφάλιση εκείνων των προϋποθέσεων που θα επιτρέπουν κάθε χρόνο την ακώλυτη, ομαλή και αποτελεσματική εκτέλεση της σχετικής διαδικασίας.

»Τούτο σημαίνει πιστή τήρηση των προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων, με άμεση έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής με προγενέστερη όμως ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων ενεργειών (π.χ. ανάρτηση βεβαιώσεων αποδοχών, συντάξεων, παρακρατουμένων φόρων κ.λπ.).

»Μόνο με τον τρόπο αυτό θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι της Φορολογικής Διοίκησης, θα κατορθώσουν να εκπληρώσουν στο ακέραιο οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί το έργο τους και θα επωφεληθεί εισπρακτικά η κρατική μηχανή. Η διαιώνιση των νοσηρών καταστάσεων του παρελθόντος, με παρατάσεις της τελευταίας στιγμής να εμφανίζονται ως «επιτυχημένες παρεμβάσεις», μας βρίσκουν αντίθετους.

»Το Οικονομικό Επιμελητήριο, ως ο επιστημονικός σύμβουλος της Πολιτείας, προτίθεται να συνεργασθεί με το Υπουργείο Οικονομικών στη μεταρρύθμιση του φορολογικού μας συστήματος, ώστε να επιτευχθεί η απλοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η αποτελεσματικότητά του προς όφελος των φορολογουμένων και να προτείνει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να προβλεφθούν στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ

Κων/νος Β. Κόλλιας».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk