Σκόρπια, δίχως κατάταξη ή πρόβλεψη να αναγνωρίζονται από τις μηχανές και με περιορισμένες δυνατότητες αξιοποίησης από ψηφιακές εφαρμογές, διατίθενται τα δημόσια, ανοικτά δεδομένα στη χώρα μας, σύμφωνα με απογραφή που πραγματοποίησε το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας.
Όπως ανακοίνωσε ο φορέας, ένα από τα βασικά ευρήματα της έρευνάς είναι ότι λίγες πόλεις και νομικά πρόσωπα του δημοσίου έχουν προχωρήσει στη διάθεση ανοικτών δεδομένων –πέραν των εγγράφων που αναρτώνται υποχρεωτικά από τον νόμο στη «Δι@ύγεια».
«Αυτό μπορεί να εξηγηθεί βάσει και της υπάρχουσας, μέχρι και τις 26.10.2014, νομοθεσίας που υποχρέωνε τους οργανισμούς για τις αναρτήσεις αυτές. H «Διαύγεια» όμως είναι ένα πολύ χρήσιμο και ανοικτό αποθετήριο έγγραφων-αποφάσεων, όχι όμως δεδομένων. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνεται πολύ δύσκολη η περαιτέρω διάθεση και χρήση των ανοικτών δεδομένων» αναφέρει Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας.
«Τα περισσότερα δεδομένα, όπου υπάρχουν διαθέσιμα, δεν έχουν άδεια ή όρους χρήσης με αποτέλεσμα να μη είναι επί της ουσίας ανοικτά. Σε αρκετές περιπτώσεις πόλεων παρατηρήθηκε το αντιφατικό φαινόμενο ορισμένα δεδομένα να δίνονται χωρίς άδεια χρήσης, ενώ έγγραφα που αφορούν τα δεδομένα αυτά να βρίσκονται στον διαδικτυακό τόπο «Δι@υγεια» με ανοικτή άδεια» σημειώνεται.
Όπως αναφέρει το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης, «τα δεδομένα βρίσκονται σκόρπια σε διάφορες πηγές στο διαδίκτυο και όχι σε έναν κεντρικό χώρο των οργανισμών ή της Ελληνικής Κυβέρνησης». «Τα περισσότερα σύνολα δεδομένων είναι μη αναγνώσιμα από μηχανές με συνέπεια να μην μπορούν να αναπτυχθούν εφαρμογές χρήσιμες για τον πολίτη προάγοντας την καινοτομία και τη νέα επιχειρηματικότητα» αναφέρει.
Το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης έχει καταθέσει προτάσεις για τη μεγαλύτερη υιοθέτηση και διάχυση των δημοσίων δεδομένων, όπως η διάθεσή τους με συγκεκριμένη άδεια χρήσης, η υλοποίηση δράσεων για την ενημέρωση των πολιτών και του Δημοσίου, η συμμετοχή των πολιτών στον έλεγχο των δεδομένων, η διάθεσή δεδομένων σε μορφές αναγνώσιμες από μηχανές και στο σύνολό τους, χωρίς την εφαρμογή κάποιου φίλτρου.
Επίσης, προτείνει την αξιοποίηση data για την ανάπτυξη εφαρμογών, που θα περιέχουν καινοτόμες υπηρεσίες προς τους πολίτες, την αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση του πλούτου των ανοικτών εφαρμογών που υπάρχουν κτλ.
«Το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, ως ανεξάρτητος μη κυβερνητικός οργανισμός, έχει πρωτοστατήσει με την υλοποίηση ποικίλων δράσεων μέχρι σήμερα στην καθιέρωση της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη» αναφέρει.
Ο φορέας χαιρετίζει την ψήφιση του νομοσχεδίου με τίτλο «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα» του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με το οποίο η χώρα εναρμονίζει το εθνικό της δίκαιο με την κοινοτική οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.