Σημαντικά κέρδη στη μείωση του κόστους λειτουργίας, αλλά και την ανταγωνιστικότητα του ξενοδοχείου μπορεί να επιφέρει η ενεργειακή αναβάθμιση των μονάδων. Η δυνατότητα εξοικονόμησης έως και 80% σε ενέργεια στις ξενοδοχειακές υποδομές, οι οποίες αποτελούν χώρους μεγάλων καταναλώσεων, με σύγχρονες μεθόδους και τρόπους, ήταν το θέμα της ημερίδας που διοργάνωσε την Τετάρτη η Ενωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ).

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν προτάσεις ειδικών σε ενεργειακά θέματα, σε ξενοδόχους που συμμετείχαν μέσω εξειδικευμένου ερωτηματολογίου, στην προσπάθεια καταγραφής της ενεργειακής κλίμακας που βρίσκεται η μονάδα τους. Οι εταιρίες επεξεργάστηκαν ξεχωριστά κι ανώνυμα τις απαντήσεις κάθε ξενοδοχείου που συμμετείχε στην έρευνα και προσέφεραν συγκεκριμένες προτάσεις εξοικονόμησης, ανά κατηγορία ενδιαφέροντος και ανά ξενοδοχείο που συμμετείχε.
Παράλληλα, στις δυνατότητες άντλησης τραπεζικής χρηματοδότησης για την ανακαίνιση τουριστικών μονάδων, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους, με κριτήρια που αξιολογούν πέρα από τον κύκλο εργασιών, αλλά και τον περιορισμό των δαπανών, αναφέρθηκε στην εισήγησή του ο διευθυντής διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Εθνικής Τράπεζας κ. Σπύρος Φλώρος.
Από τα συμπεράσματα της έρευνας προκύπτει μεταξύ άλλων ότι ηπροστασία του περιβάλλοντος ισοδυναμεί με κέρδος για τους προορισμούς και κατ’ επέκταση για τις επιχειρήσεις. Αντίστοιχα η εξοικονόμηση ενέργειας επιφέρει μείωση του κόστους λειτουργίας για τις επιχειρήσεις, με την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις να αποφέρει συνολικά κέρδος.
Παράλληλα, η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί αναγκαιότητα και απαίτηση των καιρών για να υπάρχουν στον τουριστικό χάρτη οι προορισμοί, αλλά και για να μετατρέπονται οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές και σύγχρονες. Ταυτόχρονα αποτελεί και πολύ ισχυρό επικοινωνιακό εργαλείο, αφού η σύγχρονη πελατεία είναι πλέον περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη.Γι’ αυτό και οφείλουν να ενημερώνουν τον πελάτη ότι ακολουθούν φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές και μάνατζμεντ.