Στα 3,6 δισ. ευρώ ανήλθε το 2013 το συνολικό δημοσιονομικό όφελος στην ΕΕ από τη χρήση των εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα Τετάρτη έκθεση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη δράση για το κλίμα. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, το 2013 οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 1,8% σε σύγκριση με το 2012 και άγγιξαν το χαμηλότερο επίπεδο από το 1990.

Η έκθεση προόδου επίσης περιέχει για πρώτη φορά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των δημοσιονομικών εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ . Το 2013 η νέα αυτή πηγή εσόδων για τα κράτη μέλη ανήλθε συνολικά σε 3,6 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από αυτά τα 3 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια.

Υπενθυμίζεται πως από το 2013 οι πλειστηριασμοί αποτελούν τη συνήθη μέθοδο για την κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με τα έσοδά τους να περιέρχονται στα κράτη μέλη. Η οδηγία της ΕΕ ορίζει ότι τουλάχιστον το ήμισυ των εσόδων από τους πλειστηριασμούς των δικαιωμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στην ΕΕ ή σε άλλες χώρες

Οι περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν τις επενδύσεις αυτές σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή οι βιώσιμες μεταφορές. Για παράδειγμα, η Γαλλία, η Τσεχία και η Λιθουανία χρησιμοποιούν όλα τους τα έσοδα από πλειστηριασμούς σε έργα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Η Βουλγαρία, η Πορτογαλία και η Ισπανία χρησιμοποιούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Πολωνία χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της που έχουν αφιερωθεί στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής για τη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στη Γερμανία το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προορίζονται για ένα συγκεκριμένο ταμείο για το κλίμα και την ενέργεια, το οποίο υποστηρίζει ένα μεγάλο φάσμα σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων της έρευνας και των βιώσιμων μεταφορών. Τέλος, η Βρετανία επικεντρώνεται ειδικότερα στην ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την έρευνα και τη χρηματική ενίσχυση των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος για την κάλυψη των ενεργειακών δαπανών.